Esteu aquí: Inici Govern Obert TGN Dades Dades obertes Reutilitzadors Formats de Fitxers

Formats de Fitxers

Com utilitzar les dades segons formats de fitxers

CSV (valors separats per comes)

  Tipus de documents en format obert senzill per representar dades en format de taula, en columnes separades per comes (o punt i coma, on la coma és el separador decimal) i les files són salts de línia. Els camps que tenen una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. No indica un joc concret de caràcters, ni com van situats els bytes, ni el format per al salt de línia. Les extensions que s’utilitzen són .csv i .txt

Programes lectors :  Microsoft Excel, OpenOffice CalcLibreOffice Calc

Més Informació

 

JSON (javascript object notation)

   És un estàndard obert basat en text dissenyat per a intercanvi de dades llegible per humans. Deriva del llenguatge script JavaScript, per a representar estructures de dades simples i llistes associatives, anomenades objectes. Malgrat la seva relació amb el JavaScript, té implementacions per a gran part dels llenguatges de programació

Programes lectors : Jsonviewer, CodeBeautify

Més informació

 

KML-KMZ (Open Geospatial)

   Gramàtica XML i format d’arxiu per a la creació de models i emmagatzematge de funcions geogràfiques com punts, línies, imatges, polígons i models que es mostraran principalment en aplicacions de mapes. S’utilitza per compartir llocs i informació entre aplicacions. És l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium i es pot fer servir a través de Google Earth. Els fitxers KML es distribueixen comprimits com a fitxers KMZ.

Programes lectors : Google earth 

Més informació

 

WMS (Servei de mapes web)

   Format que produeix mapes de dades referenciades espaialment, de manera dinàmica, a partir d’informació geogràfica. És estàndard internacional. Els mapes WMS es generen normalment en un format d’imatge com PNG, GIF o JPG, i opcionalment com gràfics vectorials en format SVD o WebCGM.

Més Informació

 

XLS/XLSX (Full de càlcul)

  Format de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft, que conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades, fórmules, text, taules i gràfics.

Programes lectors : Microsoft Excel, Microsoft Access, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc

Més Informació

Segells de reconeixement d’administració oberta