Esteu aquí: Inici Govern Obert TGN Dades Dades obertes Reutilitzadors

Informació

Informació i condicions generals per la reutilització de la informació de TGN Dades Obertes

Condicions generals per a la reutilització de la informació 

 • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es pot fer de la següent manera: "Origen de les dades: [òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal que es tracti]".
 • Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.
 • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que l'[òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal que es tracti] titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb ella.
 • S'han de conservar, no alterar-se ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables, incloses, si s'escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu compte i risc, corresponent en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que puguin derivar d'ella.

L’Ajuntament de Tarragona, [òrgan administratiu, organisme o entitat que es tracti] no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

L’Ajuntament de Tarragona, [òrgan administratiu, organisme o entitat que es tracti] no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió de contingut en aquests.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

Garantia, responsabilitat i disponbilitat del servei

L'Ajuntament de Tarragona ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, i no ofereix cap garantia en aquest sentit.

L'Ajuntament de Tarragona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d'ús.

Tant l'Ajuntament de Tarragona com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el portal no podrà estar operatiu i disponible, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, l’adopció de mesures correctives de la situació.

Usos inadmissibles

 • Simular que les aplicacions i serveis derivats de la reutilització de les dades, siguin un servei oficial de l’Ajuntament de Tarragona o qualsevol organisme o entitat municipal.
 • Presentar les dades de manera enganyosa o incorrecta, o falsificar les dades.
 • No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a tesis racistes, sexistes, homòfobes o que promoguin o incitin la discriminació o la violència.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a una activitat criminal o il·lícita. 
 • No es podrà indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final de les dades, per cap mitjà, la participació o suport per l'Ajuntament de Tarragona, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.
 • L'Ajuntament de Tarragona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d'ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.
 • Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d'ús.
Segells de reconeixement d’administració oberta