Organització

Dades generals del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Fins a l'any 1983, un punt d’informació al passeig de les Palmeres i un altre a l’estació de RENFE eren les oficines que atenien els turistes que venien a la ciutat. L’11 de febrer de 1983 es va constituir definitivament el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, obrint la seva primera oficina a l'edifici de l'Antic Ajuntament, al carrer Major. L'Ajuntament de Tarragona volia així donar l'adequada atenció al visitant que, de forma incipient, començava a arribar a la ciutat paral·lelament a la recuperació del seu patrimoni històric.

Els seus estatuts van estar renovats i actualitzats mitjançant acord plenari de data 24 d'octubre de 2014, i en ells se li atorga la categoria d'organisme autònom local de caràcter administratiu sense afany de lucre. Com a servei personalitzat de gestió directa, l'organisme està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que determinin els seus estatus.


En aquest enllaç podeu accedir al text íntegre dels estatus, publicats a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Els objectius del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona són:

  • Activar i coordinar les accions adients amb els àmbits promocionals i de difusió encaminades a incrementar el coneixement de la ciutat i de la seva demanda turística.
  • Promoure, produir i distribuir els materials publicitaris o informatius turístics necessaris per donar a conèixer la ciutat, la seva oferta i els diferents productes.
  • Estimular, proposar o realitzar tota mena d'accions i activitats que pel seu contingut fomentin el turisme i serveixin de plataforma per la comercialització per part de les empreses o agrupacions d'empreses de llurs productes turístics.
  • Assumir la responsabilitat de l'atenció al visitant o del turista a través dels punts d'informació que el patronat cregui més adients.
  • Coordinar la iniciativa privada i la iniciativa pública per a la comercialització de l'oferta de la ciutat com a destinació de congressos convencions i viatges d'incentiu.
  • Analitzar els problemes turístics de la ciutat i adoptar o proposar les mesures més adequades per solucionar-los.
  • Contribuir a la formació i assessorament de les empreses i professionals dels sectors vinculats amb el turisme de la ciutat.
  • Realitzar campanyes d'educació ciutadana, relaciones amb aspectes socioculturals del turisme i la recepció del visitant.
  • Establir relacions d'intercanvi amb tota mena d'institucions de tipus artístic, tant nacionals com internacionals.
  • Gestionar, proposar i realitzar qualsevol altra acció que pugui contribuir al foment del turisme a la ciutat.

 

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona actualment presta una gran diversitat de serveis: edició de material de difusió turística, informació in situ en les seves oficines, col·laboració amb els departaments de cultura i patrimoni per a la difusió d'esdeveniments, col·laboració amb empreses per promocionar visites i rutes guiades i en general contribuir a la màxima difusió del magnífic patrimoni de la ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 2000.
 

Plantilla

Plantilla PMTT.pdf — PDF document, 43 kB (44144 bytes)

Membres del Consell Rector

Membres del Consell Rector.pdf — PDF document, 107 kB (109893 bytes)

Segells de reconeixement d'administració oberta