Refugiats a Tarragona (1936 - 1939)

La situació geoestratègica de rereguarda que tingué Catalunya fins a inicis de l’any 1938 possibilitarà l’arribada de successives onades de refugiats que provenien de les zones de guerra.  La xifra de desplaçats de guerra oscil·larà entre els 300.000 de finals de l’any 1936 fins el milió de refugiats a finals de novembre de 1938. Les primeres notícies sobre l’arribada de refugiats de guerra a Tarragona i comarca apareixen el 6 d’octubre de 1936, data en la qual la ciutat rep una colònia de 200 escolars madrilenys.  Posteriorment, l’acolliment de desplaçats de guerra anirà augmentant progressivament fins arribar al tercer trimestre de l’any 1937, moment a partir del qual el contingent d’evacuats ja no serà inferior a 3.000 persones, és a dir, un 5,75% de la població total de la comarca.  Aquest percentatge s’elevarà de forma significativa durant l’agost de 1938 fins el 17,3% quan el Tarragonès hostatjarà uns 9.000 refugiats i la ciutat de Tarragona registrarà 7.500 evacuats, és a dir un 23,7% de la població.

El treball de M. Pilar Herrerias Gil i la relació nominal de 1.539 refugiats acollits a Tarragona entre 1936 i 1938, serveixen per donar a conèixer aquest tema.

Segells de reconeixement d'administració oberta