Esteu aquí: Inici Patrimoni Arxiu municipal Què és L'Arxiu? Com funcionem

Com funcionem

Funcions i objectius

Funcions

La protecció i difusió del patrimoni documental. D'una banda, la conservació del patrimoni documental per assegurar la seva preservació. De l'altra, la realització d'exposicions, publicacions, conferències, serveis pedagògics i, en general, totes aquelles activitats encaminades a mostrar i divulgar el llegat documental que es custodia i que forma part del patrimoni històric de la ciutat; així com proposar l’adquisició, donació o dipòsit dels fons o documents que també formen part del patrimoni documental municipal.

  • La gestió dels documents administratius

    Establir normes reguladores de classificació, ordenació, tractament i transferència, i controlar-ne l’aplicació; realitzar propostes de conservació i d’eliminació de documentació; elaborar inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i altres instruments de descripció documental per tal de facilitar d’una manera ràpida i pertinent la documentació necessària per resoldre qualsevol tràmit administratiu.

  • Controlar i garantir l’accés a la consulta

    Establir les condicions de préstec intern de documents per a la consulta a les diferents dependències de l’Ajuntament; posar a disposició pública els instruments de descripció que facilitin l’accés dels usuaris; garantir l’accés i la consulta de la documentació a tots els investigadors, els estudiosos i els ciutadans en general, i mantenir una relació d’investigadors i confeccionar les estadístiques d’usuaris.

Objectius generals

  • Com a “casa de la memòria de la ciutat”, contribuir a generar una idea d'identitat col·lectiva mitjançant la qual la difusió i divulgació del patrimoni documental esdevingui un element de cohesió entre tots els ciutadans de Tarragona, una ciutat que en cinquanta anys ha passat dels 50.000 als 140.000 habitants.
  • Participar activament en la modernització de l’administració municipal mitjançant el disseny i l'aplicació d'un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l'avaluació i la conservació dels documents i l'accés a aquests, i que en garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva.
Segells de reconeixement d'administració oberta