Articles

Extret de l’article de Jaume Massó Carballido publicat a:

Manel GÜELL i Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ (editors): L’home i l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes. Estudis històrics, Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona 2007

II. Articles

01.- “La población de la ciudad de Tarragona entre 1621 y 1670”, Boletín Arqueológico, èp. IV, fascs. 61-64, Tarragona 1958, pàgs. 97-114.

02.- “El dinamismo urbanista de la generación creadora de la moderna ciudad de Tarragona”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 5, Tarragona 1962 (juny-agost), pàgs. 57-67.

03.-“Algunas ideas para el estudio de la evolución urbana de Tarraco”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 6, Tarragona 1962 (desembre), pàgs. 59-69.

04.- “La sociedad de la ciudad de Tarragona a mediados del siglo XVII”, Boletín Arqueológico, èp. IV, fascs. 77-84 (1962-963), Tarragona 1963, pàgs. 81-94.

05.- “La influencia del movimiento portuario en el desarrollo de la ciudad de Tarragona”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 7, Tarragona 1963 (juny-agost), pàgs. 63-70.

06.- “El colapso sufrido por la ciudad de Tarragona en la Guerra dels Segadors (1640-52)”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 8, Tarragona 1963 (desembre), pàgs. 51-60.

07.- “La población de la ciudad de Tarragona durante la Guerra de la Independencia. (Estudio demográfico)”, II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su época, Institución “Fernando el Católico”, volum I, Saragossa 1964, pàgs. 467-487.

08.- “La propiedad urbana de Tarragona en 1736”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 9, Tarragona 1964 (juny-juliol), pàgs. 53-60.

09.- “La inflación del coste de los alquileres urbanos en la ciudad de Tarragona [entre los años 1808 y 1811]”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 10, Tarragona 1964 (desembre), pàgs. 77-83.

10.- “El comercio tarraconense a fines del siglo XVI”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 11, Tarragona 1965 (agost), pàgs. 61-71.

11.- “Contribución al conocimiento de la generación que preparó la gran expansión de Tarragona en la segunda mitad del siglo XIX”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 12, Tarragona 1965 (desembre), pàgs. 57-65.

12.- “L’estament eclesiàstic tarragoní en la Guerra dels Segadors”, Boletín Arqueológico, èp. IV, fascs. 93-96 ("Miscellània Sánchez Real", vol. I), Tarragona 1966, pàgs. 187-199.

13.- “Datos para un estudio de la ciudad de Tarragona en el siglo XIV”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 13, Tarragona 1966 (juny-agost), pàgs. 61-67.

14.- “El poblado pre-romano de Tarakon o Tarrakon”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 14 (1966-1967), Tarragona 1967, pàgs. 53-58.

15.- “La hisenda municipal de la ciutat de Tarragona entre 1600 i 1640”, VIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Montblanc 1966, Editorial Montblanc, Barcelona 1967, pàgs. 161-168.

16.- “Aportación al estudio de la sociedad tarraconense del primer tercio del siglo XV, según datos extraídos del «Llibre de la passada del mur»”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 15, Tarragona (juny-agost) 1967, pàgs. 59-68.

17.- “Aportación al conocimiento de la topografía urbana de Tarragona en la Edad Media. Sobre la topografía del Puig Sarrier a principios del siglo XV”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 16, Tarragona 1967 (desembre), pàgs. 77-87.

18.- “Les rendes del Monestir de Poblet a l’Arquebisbat de Tarragona a finals del segle XVIII”, I Col·loqui d’Història del Monaquisme Català, volum I, Santes Creus 1967, pàgs. 297-307.

19.- “La población de Tarragona entre 1960 y 1967”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 17, Tarragona 1968 (juny-agost), pàgs. 65-74.

20.- “Un aspecte de l'economia agrària de les comarques tarragonines del segle XVIII: els delmes i les primícies”, mecanoscrit ciclostilat (hi ha un exemplar a la biblioteca del Centre de Lectura de Reus), [Converses de Salou] sense data [1968], 6 fulls.

21.- “A propòsit de la possible intervenció de Reinard des Fonoll en la construcció de l’església arxiprestal de Morella”, Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, vol. III, núm. 29, Santes Creus 1969 [imprès a Tarragona], pàgs. 569-579.

22.- “Sobre la crisis financiera de la municipalidad tarraconense en el siglo XV”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 18, Tarragona 1969 (gener-juny), pàgs. 75-81.

23.- “Datos para el estudio de la inmigración en Tarragona entre 1575 y 1639”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana de Tarragona, núm. 19, Tarragona 1969 (juliol-desembre), pàgs. 47-56.

24.- “Datos para un estudio biográfico sobre la noble familia Vidal de Tarragona”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 20, Tarragona 1970, pàgs. 99-107.

25.- “Contribución al estudio del comercio tarraconense en el siglo XVIII. Los Mallol, una familia de marinos y comerciantes”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 21, Tarragona 1971 (gener-juny), pàgs. 69-81.

26.- “"La epidemia de fiebre tifoidea del año 1809 en Tarragona”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 22, Tarragona 1971 (juliol-desembre), pàgs. 61-69.

27.- “A propòsit de l’ocupació àrab de Tarragona i l'emigració de Sant Pròsper a Itàlia”, Boletín Arqueológico, èp. IV, fascs. 113-120 (1971-1972), Tarragona 1972, pàgs. 209-213.

28.- “Del Consell Municipal populista al Ayuntamiento aristocrático borbónico. Transformación del Municipio Tarraconense en tiempos de Felipe V”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 23, Tarragona 1972, pàgs. 43-51.

29.- “Los alojamientos militares bajo el reinado de Felipe V en Tarragona”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 24, Tarragona 1973, pàgs. 55 64.

30.- “La expansión urbana del lugar de Morell entre 1762 y 1782, de compra-venta de terrenos según los contratos «per a fer casa»”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 25, Tarragona 1974, pàgs. 35-43.

31.- “La villa de Constantí a fines del siglo XVIII”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 26 (1975-1976), Tarragona 1976, pàgs. 25-35. [Text reproduït als Estudis de Constantí, núm. 1, Ajuntament de Constantí, Constantí 1985 (imprès a Tarragona), pàgs. 23-33.]

32.- “El rendiment d’una propietat feudal del Camp de Tarragona a la segona meitat del segle XVII (1652-1688)”, Estudis Altafullencs, Centre d'Estudis d'Altafulla, núm. 1, Altafulla 1977 [imprès a Tarragona], pàgs. 49-60.

33.- “Notícies sobre el port de Tarragona (1650 a 1776)”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 27, Tarragona 1977, pàgs. 105-113. [Reproduït, en forma d'opuscle, per la Junta del Port de Tarragona, Tarragona s. d.]

34.- “Notes sobre la intervenció vallenca en les gestions que precediren la construcció de la carretera de Tarragona a Valls (1804-1817)”, Cultura, Associació d'Antics Alumnes de l’Escola del Treball, núm. 361, Valls 1977, pàgs. 10-13.

35.- “El problema de l’aigua a Tarragona en el segle XVIII, abans de la solució Santiyan (1789)”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 28, Tarragona 1978, pàgs. 69-75.

36.- “La població de la ciutat de Tarragona (s. XVI-XVIII). Estudi de les fonts. Recomptes generals de població”, Ier. Col·loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat, Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon Berenguer IV”, Tarragona 1979, pàgs. 15-23.

37.- “Notícia sobre arxius particulars”, Primeres Jornades d'Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona, Arxiu Històric de Tarragona, Tarragona 1979, pàgs. 5-10. [Text de la ponència.]

38.- “Notícies sobre els esdeveniments polítics i el moviment obrer a Tarragona a l’any 1873”, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 29, Tarragona 1979, pàgs. 57-68.

39.- “Notes sobre la producció agrària i el rendiment de l'heretat del senyoriu del Morell a l’últim quart del segle XVIII”, Miscel·lània Fort i Cogul. Història monàstica catalana. Història del Camp de Tarragona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 1984, pàgs. 307-320.

40.- “Tarragona vista pels viatgers estrangers dels segles XVI i XVII”, Recull Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940), Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, Tarragona 1991, pàgs. 93-121.

41.- “Les reparacions del pont del Francolí entre 1587 i 1602”, Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 13, Tarragona 1991, pàgs. 225-240.

42.- “De la burgesia urbana a la noblesa. Dos exemples tarragonins del segle XVI: els Mediona i els Sisterer”, Recull Mateu Fletxa “el Vell” (1481-1553), Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, Tarragona 1992, pàgs. 95-124.

43.- “L’ajuntament filipista de Tarragona (1713-1646). Aspectes polítics i socials”, Recull Josep Roig i Bergadà (1864-1937), Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, Tarragona 1993, pàgs. 105-142.

44.- “Un exemple de la moralitat que regnava a finals del segle XVI, localitzat al Baix Gaià”, Estudis Altafullencs, núm. 17, Altafulla 1993, pàgs. 37-41.

45.- “Notícies sobre la casa castell dels senyors del Morell”, El Castell del lloc del Morell. Aspectes històrics i de la restauració del casal dels Montoliu, Ajuntament del Morell 1994, pàgs. 24-33.

46.- “Les finances municipals de la ciutat de Tarragona en la guerra dels Segadors”, Recull Bartomeu Darder i Pericàs (1894-1944), Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, Tarragona 1994, pàgs. 51-93.

47.- “Notícies sobre activitat mercantil i mercaders de la ciutat de Tarragona entre 1575 i 1610”, Butlletí Arqueològic, èp. V. núm. 17 (1995), pàgs. 121-167.

48.- “Notícies sobre la pesca i els pescadors de Tarragona. Segles XVI i XVII”, Quaderns d’Història Tarraconense XV, Diputació de Tarragona 1997, pàgs. 67-118.

49.- “Alguns aspectes del petit comerç de finals del segle XVI i principis del XVII a la ciutat de Tarragona”, Recull Pau Delclòs i Dols (1865-1942), Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, Tarragona 1998, pàgs. 83-104.

50.- “L’abastament d’aigua del municipi de Tarragona. Una solució de finals del segle XVIII”, dins L’aigua a la història de Tarragona: 200 anys de la seva arribada (1798-1998), Aigües de Tarragona (EMATSA), Tarragona 1998, pàgs. 119-136.

51.- “Algunes notícies sobre el comerç i comerciants de la Selva, de finals del segle XVI i principis del XVII”, Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans, núm. 5, la Selva del Camp 1998 (octubre), pàgs. 11-23.

52.- “Aportació a la història social de la Canonja i Masricart. Finals del segle XVI i principis del XVII”, Treballs Canongins 1999, Centre d’Estudis Canongins “Ponç de Castellví”, la Canonja 1999, pàgs. 7-28.

53.- “Dues captures de vaixells mercants a les costes tarragonines perpretades per corsaris moros. Anys 1629 i 1630”, TAG, núm. 17, Tarragona 2000 (primavera), pàgs. XII-XV.

54.- “El darrer litigi que la ciutat de Tarragona mantingué contra el prelat Joan de Montcada (1619-1622)”, TAG, núm. 19, Tarragona 2000 (setembre), pàgs. 32-35.

55.- “El menú dels expedicionaris que participaven en «l’anada de les aigues» a la primera meitat del segle XVI”, TAG, núm. 21, Tarragona 2001 (març), pàgs. 18-21.

56.- “Els hostals de Tarragona a finals del segle XVIII”, TAG, núm. 25, Tarragona 2002 (març), pàgs. 15-17.

57.- “Breu descripció de la dulcissima patria mia de Pons d’Icart”, dins del catàleg El renaixement de Tàrraco, 1563. Lluís Pons d’Icart i Anton Van den Wyngaerde, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 2003, pàgs. 9-25.

58.- “Iniciatives del municipi tarragoní per dotar la ciutat d’aigua potable (1600-1606)", TAG, núm. 32, Tarragona 2003 (desembre), pàgs. 11-14.

59.- “Jeroni Girava. Un tarragoní universal del segle XVI”, TAG, núm. 37, Tarragona 2005 (març), pàgs. 10-13.

60.- “La fundació de Tarragona en la historiografia renaixentista”, TAG, núm. 41, Tarragona 2006 (març), pàgs. 4-7.

61.- “El Pou Franquès. Una solució per al vell problema tarragoní de l’aigua”, TAG, núm. 47, Tarragona 2007 (quart trimestre), pàgs. 23-25.

III. Vària

01.- “Bonaventura Hernández Sanahuja i l’origen de Tarragona”, Diari de Tarragona, any LXXXI, núm. 249, 16 d'agost de 1934, pàgs. 1-2. [Hi ha un error de muntatge en la col·locació del títol que correspon a l’article.]

02.- “Bernat Metge i la seva obra”, Conferències donades per alumnes de l’Escola de Comerç a l’Ateneu de Tarragona el dia 21 d’abril de 1935, Escola de Comerç, Tarragona 1936.

03.- “El problema de l’origen de Tarragona a l’Edat Mitjana”, Diari de Tarragona, any LXXXIII, 1 de febrer de 1936, pàg. 1.

04.- “La probablement primera destrucció de Tarragona”, Diari de Tarragona, any LXXXIII, 20 de març de 1936, pàg. 1.

05.- “Impresiones de la Semana Santa de 1901 en Tamarit”, Semana Santa. Tarragona MCMLVI, Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Tarragona 1956, s.p. [3 pàgines.]

06.- “El Ayuntamiento tarraconense de la Nueva Planta y las funciones religiosas de Semana Santa”, Semana Santa. Tarragona MCMLVIII, Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Tarragona 1958, s.p. [3 pàgines.]

07.- “La transformació de Tarragona en ciutat moderna”, Serra d’Or, any VII, núm. 2, Monestir de Montserrat 1965 (febrer), pàgs. 127 128.

08.- “La ciutat de Tarragona”, amb fotografies de Raymond, Serra d’Or, any IX, núm. 4, Monestir de Montserrat 1967 (abril), pàgs. 54-59.

09.- “Necesidad de un inventario de monumentos históricos-arqueológicos del término municipal de Tarragona”, IV Congreso Nacional de Arquitectura Típica Regional, “Tomo de Ponencias y Comunicaciones”, Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1968 (edició ciclostilada), s. p. [4 fulls, inclosa la portadella (que porta un títol modificat).]

10.- “Els Munts (Altafulla). Una excepcional àrea arqueològica”, Tele/Estel, any III, núm. 103, Barcelona, 5 de juliol de 1968, pàg. 19.

11.- “Pregó de Setmana Santa 1980”, dins del Llibre dels Pregons 1979-1984, Ajuntament de Tarragona 1986, pàgs. 19-26.

12.- Pòrtic del llibre de Jaume ARESTÉ: El crecimiento de Tarragona en el siglo XIX. De la Nueva Población de la Marina al Plan de Ensanche, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona / Ajuntament de Tarragona (“Escaire”, volum 4), Tarragona 1981, pàgs. I-II.

13.- “Pròleg” del llibre de Pedro Antonio HERAS: La Revolució de Setembre de 1868 a Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1981, pàgs. 5-9.

14.- “Introducció” de la reedició del llibre de Bonaventura HERNÁNDEZ i Francesc MORERA: Descripcion histórica de las estatuas, medallones, bajos relieves y bustos que adornan el frontispicio del palacio de las Excmas. Corporaciones Diputacion Provincial y Ayuntamiento de la Fidelisima y Ejemplar Ciudad de Tarragona (1ª edició: Tarragona 1865), Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1982, s.p. (6 pàgs.)

15.- “Pròleg” del llibre Ordinacions i crides de la ciutat de Tarragona (segles XIV-XVII), a cura de J. Icart, Ajuntament de Tarragona (“Collecció de documents de l’Arxiu Històrc Municipal de Tarragona”, vol. 1), Tarragona 1982, pàgs. 5-6.

16.- “Presentació” del llibre de Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Antoni Martí i Franquès i l’Altafulla del seu temps (1750-1832), Centre d’Estudis d’Altafulla, Altafulla 1982, pàgs. 21-25.

17.- “Desmembració del Camp, comarca natural, per la Ponència de la Divisió Territorial de la Generalitat”, dins del volum El debat de la divisió territorial de Catalunya (1939-1983), a cura d’E. Lluch i O. Nel·lo, Diputació de Barcelona 1984, pàgs. 931-933.

18.- “Justificació de la Miscel·lània”, dins de la Miscel·lània Antoni de Martí i Franquès amb motiu de la commemoració del 150è. aniversari de la seva mort, 1832-1932, Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1985, pàgs. 9-11.

19.- “Pòrtic” del llibre de l’EQUIP BUTIFARRA! [sic]: Història de Tarragona en còmic, Ajuntament de Tarragona / Saco Roto Ediciones, Sant Adrià del Besòs 1985, pàg. 5. [J. M. Recasens també en va ser l’assessor històric.]

20.- “Pòrtic” del llibre de Diego LÓPEZ BONILLO i Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ: El port de Tarragona, Caixa de Pensions “La Caixa”, Tarragona [imprès a Barcelona] 1986, pàgs. 9-10.

21.- “Presentació”, dins del llibre de José SÁNCHEZ REAL: La muralla de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1986, pàgs. 7-8.

22.- “Els monuments romans de Tarragona i la Generalitat”, Diari de Tarragona, any CLXXVIII, 4 de juliol de 1986, pàg. 9. [Text reproduït al periòdic gratuït Claxon (Tarragona), 14 de juliol de 1986.]

23.- “Presentació” del llibre del TALLER ESCOLA D’ARQUEOLOGIA: Els enterraments del Parc de la Ciutat i la problemàtica funerària de Tàrraco, Ajuntament de Tarragona / Instituto Nacional de Empleo / Fondo Social Europeo (“Memòries d'Excavació”, vol. 1), Tarragona 1987, pàgs. VII-IX.

24.- “A manera de Pròleg”, dins del llibre de Xavier DUPRÉ, Manuel Jaume MASSÓ, Maria Lluïsa PALANQUES i Patrizia Augusta VERDUCHI: El Circ romà de Tarragona, I. Les Voltes de Sant Ermenegild, Generalitat de Catalunya / Diputació de Tarragona (“Excavacions Arqueològiques a Catalunya”, vol. 8), Barcelona 1988, pàgs. 7-9.

25.- “Pròleg” de l’extret El potencial econòmic del sistema de ciutats de Catalunya. Tarragona: de l’aposta petroquímica a l’expansió dels serveis, dirigit per Pere Lleonart, Direcció General de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya i Banca Catalana, Barcelona 1988, pàgs. VII-VIII.

26.- Pòrtic del llibre de Santiago ROQUER: Atlas demográfico y electoral de la ciudad de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Tarragona 1989, pàg. 1.

27.- “Tarraco quanta fuit!”, Niu d’Art, Revista de la Societat Artística i Cultural “Món Camp Tarragoní”, núm. 11, Tarragona, abril de 1989, pàg. 9.

28.- Pròleg i text sense títol [ambdós manuscrits, reproduïts en facsímil], dins del llibre Cal·lípolis. “Ciutat bella”, editat per Marià Casas i Hierro, Contratalla, Barcelona 1989, sense paginar (2 i 2 pàgs., respectivament).

29.- “Els incidents ocorreguts a Tarragona el Dijous Sant del 1638”, Semana Santa. Tarragona 1990, Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Tarragona 1990, pàgs. 81-82.

30.- “Sobre la rivalitat Reus-Tarragona” (dins del dossier «Baralles i batalles entre Reus i Tarragona»), Lligalls. Revista d’Història, Societat d'Estudis Històrics “Salvador Vilaseca”, núm. 1, Reus 1990 (juny), pàg. 39.

31.- “Parlem de la toponímia urbana de la part baixa”, Butlletí de l’AA.VV. del barri del Port de Tarragona, núm. 4, Tarragona 1990 (desembre), pàg. 10.

32.- “La «nova població de la marina» a mitjans del segle passat”, Butlletí de l’AA.VV. del barri del Port de Tarragona, núm. 5, Tarragona 1991 (març), pàg. 11.

33.- “Tarragona i l’edicte d’empadronament d’August, citat per Sant Lluc”, Setmana Santa. Tarragona 1991, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Tarragona 1991, pàgs. 60-61.

34.- “Notes sobre el Port de Tarragona a finals del segle XVI”, Butlletí de l’AA.VV. del barri del Port de Tarragona, núm. 6, Tarragona 1991 (juny), pàg. 16.

35.- “Hernández i Sanahuja (1810-1891) i el seu temps”, Diari de Tarragona, any CLXXXIII, núm. 1699, 10 de novembre de 1991, pàg. 55.

36.- “El Raval del Port l’any 1773”, Butlletí de l’AA.VV. del barri del Port de Tarragona, núm. 7, Tarragona 1991 (desembre), pàgs. 6-7.

37.- “La construcció d’un moll nou a finals del segle XVI!, Nou Diari (Tarragona), any III, núm. 461, 29 de març de 1992, suplement dedicat al Port de Tarragona, pàg. VIII.

38.- “Els predicadors i la castellanització. Un exemple tarragoní del primer quart del segle XVII”, Setmana Santa. Tarragona 1992, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Tarragona 1992, pàgs. 59-60.

39.- “Notícies sobre els predicadors de la quaresma. Segles XVI i XVII”, Setmana Santa. Tarragona 1993, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Tarragona 1993, pàgs. 77-80.

40.- “Discurs de ~ a la sessió de cloenda del XIIIè Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, Berlín, juliol 1998”, dins de la Miscel·lània arqueològica a Josep M. Recasens, Estarraco i Junta del Port de Tarragona, Tarragona 1992, pàg. 3.

41.- “Rovira: «Els catalans van destacar a Europa per la seva violència»”, Diari de Tarragona, 19 de juny de 1994, p. 18 (dins la sèrie “El «periodista» és…”).

42.- “Pròleg” del llibre de José SÁNCHEZ REAL: Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción (1802-1829), Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona 1995, pàgs. 7-11.

43.- “Pròleg” del llibre Panoràmica històrica del català. La llengua en la història de Tarragona i de Catalunya, editat per Manuel Güell, “Biblioteca Tarraconense”, volum 15, Tarragona 1995, pàgs. 13-15.

44.- “Presentació”, del llibre de Manuel GÜELL: El setge de Tarragona de 1641, Arola Editors, Tarragona 2003, pàgs. 23-28.

45.- “Algunes notes sobre l’Arxiu Històric que he conegut”, Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí Informatiu, núm. 10, juliol de 2007, pàgs. 15-16.

Segells de reconeixement d’administració oberta