Joaquim Fort i Gibert

maig 1936 - gener 1937

Fou oficinista, militant d'Esquerra Republicana de Catalunya i comissari de la Generalitat (1937)

Va esclatar la Guerra Civil. El Comitè de Milícies Antifeixistes es va apropiar de l'edifici consistorial i van assumir algunes atribucions de l'Ajuntament. S'organitzaren milícies per anar a combatre al front. Moltes propietats —empreses, vivendes, finques, etc.— van ser col·lectivitzades pels sindicats obrers. Els productes de primera necessitat van començar a escassejar i es va establir el "Pont de Marsella", un intercanvi marítim amb la ciutat francesa: exportació de vi, fruits secs i oli i importació de tota classe d'aliments. Finalitzaren les obres d'urbanització de la plaça de la Font. La ciutat va acollir de manera progressiva milers de refugiats procedents de zones ocupades per les tropes rebels. S'aprovà la Carta Econòmica Municipal, que establia un marc d'autonomia financera al consistori (finals de 1936). Es municipalitzaren diversos serveis públics (neteja, autobusos, escorxadors, funerària, propietat de l'aigua, administració dels lloguers etc.). Van ser incautats els principals monuments i béns històrics i artístics de la ciutat per evitar-ne la destrucció per part d'incontrolats. S'enllestiren les obres de l'edifici de Correus.

Segona República. Rebel·lió militar, revolució i guerra civil

Segells de reconeixement d'administració oberta