Esteu aquí: Inici Patrimoni Museu d'Història El Museu d'Història Funcions

Funcions

El Servei de Difusió del Museu d'Història de Tarragona té com a objectius apropar al ciutadà de Tarragona i als seus visitants l'importantíssim patrimoni històric, monumental i artístic de la ciutat.

EXPOSICIONS PERMANENTS

Amb una clara intencionalitat d'anar abastant tots els períodes històrics de la ciutat, el Museu organitza un seguit d'exposicions permanents que, ubicades en recintes històrics, intenten divulgar els principals fets de la història de la nostra ciutat i la seva evolució urbanística, social i cultural.

EXPOSICIONS TEMPORALS

El Museu produeix o col·labora en el muntatge d'exposicions monogràfiques relacionades amb aspectes de la història de Tarragona. A més, ha col·laborat i continua col·laborant en la realització d'exposicions sorgides des de la iniciativa d'entitats o persones de Tarragona.

ACTIVITATS D'ESTIU

Cada estiu, el Servei de Difusió organitza un seguit d'activitats per tal de potenciar les visites als nostres monuments i apropar d'una forma lúdica el coneixement de la nostra història als ciutadans tarragonins i als nostres visitants.

Es duen a terme visites guiades diürnes i nocturnes, espectacles de reconstrucció en espais històrics, passejades nocturnes, etc.

TÀRRACO VIVA

El Servei de Difusió organitza aquestes jornades, que s'han convertit en un referent internacional en el camp de la divulgació històrica i són també una eina de promoció del nostre llegat patrimonial i de la ciutat de Tarragona.

Activitats de reconstrucció històrica amb grups provinents de diferents països d'Europa, espectacles musicals i teatrals sorgits d'una recerca històrica seriosa, activitats per a escolars i gastronomia, entre d'altres activitats, són alguns dels molts actes que conformen una programació en creixement constant.

INFORMACIÓ

El Servei de Difusió realitza durant tot l'any una tasca constant de contestar peticions d'informació sobre el Patrimoni de Tarragona i d'orientació per possibles visites tant de persones com de col·lectius.

TALLERS DIDÀCTICS

El Servei de Difusió està treballant per tal de poder oferir una sèrie de tallers didàctics als col·lectius escolars que visiten els nostres recintes històrics.

El Museu d'Història de Tarragona és, a través del Servei de Gestió del Patrimoni Immoble, l'entitat responsable dels recintes històrics de titularitat municipal i també dels que la seva gestió és compartida amb d'altres institucions. El servei ha de vetllar, principalment, per la integració, conservació, millora, recuperació i integració a la ciutat del conjunt de recintes.

Les tasques atribuïbles a aquest servei comprenen, com a mínim, tres nivells d'actuació:

  • Un primer nivell correspon a l'estricte manteniment de les instal·lacions dels recintes. Es tracta de resoldre les mancances i/o desperfectes generats per l'ús quotidià, així com introduir les millores que es creguin oportunes puntualment. Per a aquesta activitat es disposa d'una partida anual específica en els pressupostos municipals.
  • Un segon apartat d'actuacions es refereix a la promoció i al control de les inversions que es realitzen sobre el patrimoni immoble. Aquest objectiu s'inicia a partir de la coordinació dels projectes de recuperació, integració i rehabilitació dels monuments i béns patrimonials. Això significa la implicació de les diferents fases d'elaboració dels projectes. Paral·lelament, cal fer les gestions oportunes per aconseguir el finançament per poder executar els projectes i incloure les partides corresponents en el pressupost d'inversions municipal. Òbviament, durant qualsevol intervenció, el control i seguiment dels treballs per part dels tècnics de patrimoni d'aquest servei, es converteix en una tasca constant mitjançant les periòdiques visites d'obra que es realitzen amb els tècnics responsables de l'obra.
  • Un tercer nivell d'implicació és el que sorgeix de l'establiment d'unes relacions amb els diferents departaments i administracions que treballen amb patrimoni immoble directament o indirectament. Això inclou tant els diferents serveis tècnics municipals d'urbanisme principalment (arquitectura, enginyeria, etc.), com els serveis tècnics d'altres administracions com la Generalitat o les representacions de l'administració central. Aquest servei promou intervencions en els diferents recintes i edificis històrics de propietat municipal, tant del tipus de manteniment i conservació com d'inversió en base a projectes concrets i de més o menys envergadura en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Segells de reconeixement d'administració oberta