Esteu aquí: Inici Patrimoni Museu d'Història Visites Preus i venda d'entrades

Preus i venda d'entrades

La venda d'entrades als recintes gestionats pel Museu d'Història es realitza exclusivament presencialment i mitjançant targetes de crèdit o dèbit.


> Preus de les entrades / Precios de la entradas / Entrance Fees

Entrada individual / Single adult entrance 3,30€
Entrada conjunta per a tots els recintes (4 monuments romans + 2 cases nobles)
Entrada conjunta para todos los recintos (4 monumentos romanos + 2 casas nobles)
Combined single entrance to all museums and monuments (4 roman monuments and 2 noble houses)
11,05€
Entrada conjunta per a 4 recintes (4 monuments romans)
Entrada conjunta para 4 recintos (4 monumentos romanos)
Combined single entrance 4 museums and monuments (4 roman monuments)
7,40€


Entrada pensionistes, jubilats, aturats, estudiants majors de 16 anys, membres de grups superiors a 25 persones, membres d’Òmnium Cultural i titulars de la targeta acreditativa de la Discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials). Famílies monoparentals.

Entrada pensionistas, jubilados, parados, estudiantes mayores de 16 años, miembros de grupos superiores a 25 personas, miembros de Òmnium Cultural y titulares de la tarjeta acreditativa de la Discapacidad expedida por la   Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials). Familias monoparentales

Pensioners, unemployed, students over 16, groups of more than 25 people, Òmnium Cultural members and Disability Card owners issued Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials). Single-parent families.

 
Individual bonificada/per person
Conjunta bonificada per a tots els recintes
Conjunta bonificada para todos los recintos
Combined single entrance to all museums and monuments
Conjunta bonificada per a 4 recintes
Conjunta bonificada para 4 recintos
Combined single entrance 4 museums and monuments
1,70€
5,50€ 3,65€
   
Famílies nombroses - 1 entrada individual (vàlida per a un recinte) 
Familias numerosas - 1 entrada individual (válida para un recinto)
Holders of Large Family pass - 1 single entrance (valid for one monument)

3,30€
Famílies nombroses - entrada conjunta (vàlida per a 6 recintes)
Familias numerosas - entrada conjunta (válida para 6 recintos)
Holders of Large Family pass - combined entrance (valid for 6 monuments)
11,05€
Entrada conjunta per a 4 recintes
Entrada conjunta para 4 recintos
Combined single entrance 4 museums and monuments
7,40 €
   
Passi anual (només per a persones empadronades a Tarragona) 
Pase anual (sólo para personas empadronadas en Tarragona)
Annual pass for regitered Tarragona residents

6,80 €
   
Entrada gratuïta:
menors fins a 16 anys 
membres ICOM 
membres Associació Museòlegs de Catalunya
grups escolars organitzats de qualsevol edat
membres Reial Societat Arqueològica Tarraconense
membres SOS Monuments
membres Associació d’Arqueòlegs de Catalunya
membres Fundación de Casas Históricas y singulares
visitants de Port Aventura i els seus treballadors
personal docent
periodistes col·legiats
guies oficials amb acreditació

Entrada gratuita - Free entrance for:
menores hasta 16 años - under 16s
miembros ICOM - members of ICOM
miembros Associació Museòlegs de Catalunya - Museologists of Catalonia
grupos escolares organizados de cualquier edad - organised school groups of any age
miembros Reial Societat Arqueològica Tarraconense - members of RSAT
miembros SOS Monuments - members of SOS monuments
miembros Associació d’Arqueòlegs de Catalunya - members of Associació arqueòlegs Catalunya
miembros Fundación de Casas Históricas y singulares - members of Fundación Casas Históricas
visitantes de Port Aventura y sus trabajadores - Port Aventura visitors and its workers
personal docente - Teachers
periodistas colegiados - Licensed Journalist
guías oficiales con acreditación - Officially accredited guides
 
Segells de reconeixement d'administració oberta