Esteu aquí: Inici Patrimoni Museu d'Història Visites Empremtes del passat Glossari

Glossari

Arc rebaixat

També dit escarser. És un arc circular rebaixat, traçat amb una obertura de compàs més gran que la meitat de la seva llum, el punt o centre del qual està situat per sota la línia d’arrencada.

Ciclopi

Tècnica constructiva que empra grans blocs irregulars de pedra, sense cap material que els uneixi.

Circ

En l'antiga Roma, espai rectangular envoltat de grades per als espectadors i destinat a la celebració de curses de vehicles, jocs gimnàstics i altres espectacles. El de Tarragona podia acomodar 30.000 persones i formava part del conjunt provincial.

Emperador Carles

Carles I de la monarquia hispànica i V del Sacre Imperi, també dit d’Àustria, (Gant, 1500 - Monestir de Yuste, 1558). Va ser rei d’Aragó i comte de Barcelona de 1516 a 1556, a més d’emperador del Sacre Imperi i rei de Castella i Navarra, entre d’altres.

Encoixinat en sec

Es tracta d’una tècnica constructiva decorativa de l’opus quadratum que consisteix a deixar la cara vista dels carreus amb les arestes arrodonides o tallades en l’aparença de relleu a les peces com si fossin coixins.

Enteixinat

Entrecreuament de bigues que forma compartiments quadrats o poligonals guarnits de motllures i que ornamenta un sostre.

Falsa Braga

Muralla baixa aixecada davant de la muralla principal d’una plaça forta. La seva funció era dificultar a l’enemic l’assalt a la fortificació. A Tarragona s’anomena així al conjunt de fortificacions dels segles XVII i XVIII que rodegen la muralla romana.

Ferran el Catòlic

Ferran II de Catalunya Aragó (Sos, 1452 – Madrigalejo, 1516) va ser rei d’Aragó, comte de Barcelona i rei consort de Castella a través de la seva muller Isabel la Catòlica.

Galeria

Corredor o passatge cobert destinat a posar en comunicació dos o més llocs, sia d’un edifici, sia d’indrets de tràfic urbà.

Gòtic

Estil arquitectònic i artístic que neix i s’estén a partir del segle XII. És característic pels seus arcs d’ogiva, també dits arcs apuntats, les voltes de creueria que carreguen sobre peus drets o pilars – que permeten disminuir el gruix dels murs i obrir-hi grans finestrals – i l’arc botarell que transmet l’empenta de les voltes a contraforts exteriors.

Guerra del Francès

Conflicte bèl·lic entre la població dels regnes d’Espanya (i els seus aliats internacionals) i la França Napoleònica entre 1808 i 1814. A Tarragona, el setge francès de 1811 i l’ocupació fins el 1813 van provocar el despoblament quasi complet i la destrucció de gran part de la ciutat.

Joana Enríquez

Joana Enríquez i Fernández de Córdoba (Torrelobatón, 1425 - Tarragona, 1468) va ser reina consort de Navarra i d’Aragó pel seu matrimoni amb Joan II de Catalunya-Aragó (r.1458-1479) i mare de Ferran el Catòlic.

Meridional

Relatiu o pertanyent al sud.

Morter

Pastat fet de calç i arena amb aigua o de ciment amb aigua, que s'empra per a lligar pedres, maons, rajoles i altres materials de construcció i també per a referir o arrebossar parets.

Neoclàssic

Estil arquitectònic i artístic que busca imitar les formes de l’art i arquitectura usats antigament a Grècia i a Roma.

Obertures

Portes, balcons, finestres i altres tipus d’elements que obren les cambres de la casa a l’espai exterior.

Obrador

Taulell o taller on es fa algun treball manual.

Opus quadratum

Tècnica de construcció amb grans carreus de pedra de mida regular disposats i encaixats en fileres paral·leles.

Opus caementicium

Tècnica de construcció amb pedres irregulars de dimensions petites i mitjanes i grans quantitats de morter.

Papa Luna

Benet XIII (Illueca, 1328 – Peníscola, 1423) va ser un antipapa que va regnar durant el Cisma d’Occident, en un moment en què hi hagué fins a tres pontífexs diferents alhora.

Pictòric

Referent a la decoració feta amb pintures.

Plaça de representació

És la manera com anomenem la gran plaça romana que ocupa molta part del que ara és la ciutat antiga de Tarragona. Feia la funció de centre governamental de la Tarraconensis i era el cor del conjunt provincial de la ciutat.

Planta noble

És com anomenem la planta principal d’una casa o palau a partir de l’edat mitjana. Era l’espai reservat a la residència de la família i a la mostra d’estatus social. Solia ser la primera planta de l’edifici.

Pou de Glaç

També dit nevera, és un espai subterrani on es podia guardar alimentació en fred per tal d’afavorir-ne la conservació.

Porxo

També dit pòrtic, és una galeria amb columnes o amb arcades que tenen alguns edificis continus en llurs façanes, davant les botigues i els portals d’entrada. Es podem emprar per ampliar cap al carrer les plantes superiors d’un edifici i per proveir un pas cobert a peu de carrer.

Rebotiga

Cambra o departament situat darrere d’una botiga i destinat generalment a magatzem.

Recinte de culte

Es tracta de l’espai més alt de la ciutat romana: una gran plaça dedicada a la divinitat i presidida pel temple d’August, que ara jeu sota la Catedral. Formava part del conjunt provincial de Tàrraco.

Relleu

Tipus d’escultura o ornament feta amb un fons o suport pla des d’on sobresurt la part representada.

Septentrional

Relatiu o pertanyent al nord.

Torre del Pretori

És com anomenem tradicionalment a la capsa d’escales romana que comunicava el Circ i la Plaça de la Representació i que posteriorment va ser reconvertida en castell medieval. Avui en dia és una de les seus del Museu d’Història. Formava part del conjunt provincial de Tàrraco.

Volta/Voltes

Obra de fàbrica, de forma arquejada, que serveix per cobrir un espai comprès entre parets i pilars per a formar un sostre o una coberta o per sostenir alguna estructura o element.

Volta catalana

Tècnica de construcció tradicional que consisteix a cobrir l'espai mitjançant una volta de maons plans o rajola i morter de ciment.

Segells de reconeixement d'administració oberta