Esteu aquí: Inici Transparència indicadors de transparència Indicadors Infoparticipa

Indicadors Infoparticipa

L'Ajuntament de Tarragona ha assolit el Segell Infoparticipa l'any 2014, amb un 100% d'indicadors positius. Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.

Indicadors Infoparticipa
Indicadors bàsics per avaluar la informació que ofereixen els webs dels ajuntaments sobre 4 grups de qüestions:

 

Qui són els representants polítics al govern i a l'oposició

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
Fitxa de l'alcalde de Tarragona
2. Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
Fitxa de l'alcalde de Tarragona
3. Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
Fitxa dels membres del consistori
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, fotos i partit polític?
Fitxa dels membres del consistori
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms, cognoms, fotos i partit polític?
Fitxa dels membres del consistori
6. Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
Fitxa dels membres del consistori

Com gestionen els recursos col·lectius

7. Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern, comissions informatives?
Fitxa d'òrgans de govern i de seguiment i control
8. Es dóna informació sobre la composició d'aquests òrgans de govern?
Fitxa d'òrgans de govern i de seguiment i control
9. Es dóna informació sobre el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?
Fitxa d'òrgans de govern i de seguiment i control
10. Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels plens municipals?
Fitxa d'òrgans de govern i de seguiment i control
11. Es publiquen les actes dels plens municipals?
Fitxa de òrgans de govern i de seguiment i control
12. Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?
Fitxa de òrgans de govern i de seguiment i control
13. Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla Estratègic?
Es dóna informació a l'apartat de participació de la web
14. Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
Fitxa d'informació urbanística
15. Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació Ciutadana, etc.?
Es dóna informació a l'apartat de participació de la web
16. Es publica la relació de llocs de treball de la corporació i les retribucions segons les categories?
Organigrama i taules retributives
17. Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
Les retribucions dels càrrecs electes es publiquen a les Bases d'Execució del Pressupost
El règim de dedicació dels càrrecs electes es publica en el cartipàs municipal
Es publiquen les declaracions d'interessos dels càrrecs electes
18. Es publiquen les ordenances municipals?
Normativa: ordenances fiscals, no fiscals i reglaments
19. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament?
Enllaç al Pressupost de l'Ajuntament
20. Es publica informació sobre l'execució del Pressupost?
Informació sobre l'execució del Pressupost
21. Es publiquen elsinformes anuals del Compte General i la Memòria de la Gestió Econòmica de la Comissió Especial de Comptes?
Extracte de Comptes de Resultats
Balanç de situació
Memòria anual

Com informen de la gestió dels recursos col·lectius?

22. Es publiquen notícies al web?
Es publiquen les noticies sobre l'acció de govern en tots els àmbits
23. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes?
Es publiquen les noticies sobre l'acció de govern en tots els àmbits
24. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
Es publiquen les noticies sobre l'acció de govern en tots els àmbits
25. Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l'oposició i de tècnics, si s'escau?
Es publiquen les noticies sobre l'acció de govern en tots els àmbits
26. S'informa sobre el perfil del contractant i de les contractacions i les concessions signades per la corporació amb empreses, entitats o persones particulars?
A la seu electrònica es publica el perfil del contractant
27. S'informa sobre l'acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
Es dóna informació a l'apartat de comunicació i participació de la web
28. Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
Enllaç al decàleg de bones pràctiques

Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?

29. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals...?
Es dóna informació als apartats "Coneix Tarragona", "Tarragona en xifres" i "Dades obertes".
30. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
La pàgina del Museu d'Història dóna informació sobre la historia de Tarragona.
31. Es dóna informació de quins són els representants electes de tots els grups municipals, tant del govern com dels grups polítics que no formen part del govern.
Fent clic sobre el nom de cada regidor s'accedeix a la seva fitxa, on consten les dades de contacte i biografia.
32. Es dóna informació de quins són els representants electes de tots els grups municipals, tant del govern com dels grups polítics que no formen part del govern.
Fent clic sobre el nom de cada regidor s'accedeix a la seva fitxa, on consten les dades de contacte i biografia.
33. S'ofereix al web accés a xarxes socials de la corporació?
Es dóna informació sobre totes les xarxes socials de l'Ajuntament
34. Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana?
La participació ciutadana s'articula a través dels consells de participació i els seus reglaments es publiquen a la seu electrònica.
35. Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
Es dóna informació a l'apartat de participació de la web
36. S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
L'agenda cultural recull tots els actes que es fan a al ciutat.
També està disponible per a dispositius mòbils.
37. S'ofereix al web el directori d'entitats del municipi?
Enllaç al directori d'entitats de Tarragona
38. S'ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d'Actuació Municipal i/o el Pla Estratègic? 
Web del Pla 2022 de l'Ajuntament de Tarragona
Enllaç al Pla de mobiliat urbana i sostenible
Enllaç a l'Agenda 21
39. S'ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d'altres plans municipals?
Es dóna informació a l'apartat de participació de la web
40. S'ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments?
Existeix una pàgina a la web de queixes i suggeriments
41. Es publica el contacte amb la persona responsable de premsa, informació i/o comunicació de la corporació?
Enllaç al gabinet de premsa

 

AVALUACIÓ INFOPARTICIPA

Comparteix

Destaquem
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat