Esteu aquí: Inici Cultura Pla Estratègic Tarragona Cultura Què és?

Què és?

El Pla Estratègic Tarragona Cultura ha de marcar les línies de la gestió de la cultura a la nostra ciutat a curt i mitjà termini. Està basat en la recerca del consens més gran possible, mitjançant la participació activa tant dels agents culturals com de la ciutadania en general. En un primer estadi, l'Administració municipal s'erigeix ​​com un oient, centrat en processos d'escolta activa, mentre que en un segon estadi, sempre en el marc tant de les potencialitats com de les limitacions, es significa com l'agent preferent per a la presa de decisions sobre el disseny del Pla i l’estratègia i accions que el conformen.

Fases

Dins el primer estadi, per una banda, la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, està implicada en la fase prèvia a la diagnosi, fent suport a la coordinació d’accions d’anàlisi i definint el plantejament d’una dotzena d’entrevistes en profunditat a gestors culturals de la ciutat, del territori immediat i d’altres procedents de ciutats mitjanes per definir i delimitar el que entenem per gestió cultural. Per altra banda, la mateixa universitat acompanya una altra dotzena d’entrevistes a agents que podríem considerar que estan ubicats al marge de la cultura més estandarditzada, socialment, territorialment o conceptualment.

Alhora hem engegat 9 taules sectorials que abasten els diferents àmbits de la cultura i de la creativitat, conduïdes per diverses empreses locals i del territori especialitzades en dinamització de grups. Cada taula compta amb dues sessions: una primera per abocar idees sobre el sector concret, i una segona en què es consensuaran les més compartides. També s’han iniciat 9 taules transversals en què abordem temàtiques que afecten a tots els sectors, com per exemple la perspectiva de gènere, la dinamització cultural comunitària, l’accessibilitat o l’impacte econòmic i social.

Més endavant, encara tindrem unes taules territorials per sectors de la ciutat i una altra oberta al conjunt de la ciutadania, que potser no s’hagi sentit interpel·lada per cap altra de les anterior. També s’activarà una eina participativa on line.

Paral·lelament, els tècnics del propi Ajuntament redacten els continguts i els objectius dels projectes que ara gestiona l’administració municipal en l’àmbit de la cultura.

objectius

Les expectatives del Pla Estratègic Tarragona Cultura cerquen, en primer lloc, que hi hagi una participació notable en la seva elaboració, que sigui un dels actius del projecte. El minut 1 de la participació ja forma part del Pla.

També que tot el procés del Pla sigui transparent i obert. Aquest és un aspecte essencial. No treballem dins les parets de l’Ajuntament sinó que la ciutadania hi participa activament.

En tercer lloc, busquem establir unes bases de treball que permetin obtenir un document final que aglutini visions diverses i superi la periodicitat de la legislatura municipals.

Finalment, que un cop acabat aquest Pla, comenci la preparació del següent, de manera que l’establim en la dinàmica periòdica i cíclica de la ciutat i de l’Ajuntament.

Segells de reconeixement d'administració oberta