Esteu aquí: Inici Govern Obert Comunicació TGN Agenda: Criteris d'inclusió dels actes

TGN Agenda: Criteris d'inclusió dels actes


La TGNAgenda és l’agenda que gestiona l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu de difondre totes les activitats culturals, esportives i socials que tenen lloc a la ciutat. Aquesta agenda es visualitza de dues maneres, a través de l’app TGNAgenda (que està disponible tant per al sistema Android com per al sistema iOs) i a través de la web http://agenda.tarragona.cat.

Els criteris que l’Ajuntament ha establert a l’hora de decidir les activitats que s’hi inclouen són els següents:

  • L’agenda inclourà només els actes organitzats a la ciutat de Tarragona.
  • Com que té l’objectiu de ser al màxim d’exhaustiva possible, inclourà i difondrà tant actes organitzats directament per l’Ajuntament, com actes impulsats per entitats i agents públics o privats.
  • Amb tot, només s’hi inclouran els actes que tinguin un interès general per a la ciutadania de Tarragona; és a dir, aquelles activitats que s’adrecin a un col·lectiu tancat no es publicaran (festivals de final de curs, esdeveniments exclusius per a associats d’una entitat...).
  • Els actes inclosos podran ser tant gratuïts com de pagament.
  • No s’hi difondran activitats que suposin discriminació i siguin contraris a la Llei per a la igualtat de dones i homes, activitats de caràcter confessional que siguin excloents per a una part de la ciutadania, exceptuant aquelles destinades a promocionar el vessant cultural i artístic de determinades manifestacions religioses, així com tampoc espectacles, lluites, festes populars i altres activitats que impliquin crueltat o maltractament animal d'acord amb la Llei de Protecció dels Animals.
  • Tampoc no s’hi difondran manifestacions, concentracions, discursos o mítings convocats per partits o entitats, ni les activitats organitzades amb motiu de les campanyes electorals.
  • L’Ajuntament es reserva el dret d’excloure una activitat en cas que no disposi de les dades suficients per donar la informació de manera òptima. Les dades que mínimament es necessitaran per poder-les publicar seran: títol de l’activitat, hores d’inici i finalització, data, lloc, nom de l’organitzador, correu electrònic de l’organitzador i/o telèfon, descripció de l’activitat, preu, forma i lloc de pagament en cas de les que no siguin gratuïtes i un mínim d’una imatge.
  • Per garantir-ne la inclusió, la informació dels actes s’haurà d’enviar en un mínim de 7 dies d’antelació.

La informació de les activitats es podrà fer arribar a través del formulari habilitat dintre de l’app o bé a través del correu electrònic tgnagenda@tarragona.cat.

> Descarrega't el document en pdf

Segells de reconeixement d'administració oberta