Esteu aquí: Inici Govern Obert Participació Primera onada

Primera onada

Conclusions de l'enquesta sobre el confinament per la COVID-19

Disminueixen els ingressos a la llar

Un 33% dels tarragonins i tarragonines han vist disminuïts els ingressos respecte abans de l’estat d’alarma decretat per la crisi del coronavirus i les expectatives per quan acabi l’estat d’alarma d’un 37% de la població tarragonina és que el seu nivell d’ingressos disminuirà.

Creixen les despeses relacionades amb l’alimentació i l’energia

Pel que fa a les despeses que més han augmentat han estat les relacionades amb l’alimentació i l’energia, així com amb la resta de subministraments de la llar, que han suposat un increment del 18 %.

Un 21 % de la població tarragonina no ha sortit de casa cap dia

Una altra de les realitats que s’observen és que el 21% dels tarragonins i tarragonines no han sortit cap dia de casa durant el confinament, 30 % un dia, un 21 % dos dies i un 9 % cada dia. Un 28 % de les persones consultades afirmen que a la seva llar hi ha algun membre que segueix treballant fora.

Conèixer l’estat d’ànim, un dels objectius de l’enquesta

L’enquesta revela que en general els ciutadans no manifesten estats d’ànims extrems. Comparativament amb les dades globals de Catalunya, en l’àmbit català el nivell d’ansietat seria més elevat i el d’ira-hostilitat seria més reduït. Es manifesta un nivell de preocupació més aviat baix en relació a la pròpia salut, mentre que és elevat en relació amb la resta de nivells, destacant els referents a la salut de familiars i a la salut de la societat en general. De forma global, el nivell de preocupació per la salut és elevat, seguint la mateixa tendència que en l’àmbit global de Catalunya.

El principal canvi laboral, el teletreball

Un 61 % dels enquestats teletreballen i un 50 % de les persones enquestades està bastant o molt preocupada pel seu futur laboral. De fet, es constata que existeix més preocupació a Tarragona pel futur laboral que a nivell català.

L’Ajuntament obté un notable

Un 63 % de la població de Tarragona puntua amb un notable les actuacions i decisions preses per l’Ajuntament de Tarragona en relació amb la pandèmia del coronavirus. Aquesta dada contrasta amb la valoració que en fa la població de la gestió del Govern Espanyol i de la Unió Europa. Un 54 % considera que no li agraden gens les decisions preses pels organismes europeus, mentre un 45% desaprova les del Govern espanyol. Pel que fa al Govern de la Generalitat, un 43% les valora entre un 7 i un 10.

Una mostra molt significativa amb un marge d’error del 6,8 %

219 persones han participat en l’enquesta: 96 són de 36 a 50 anys, 78 majors de 78 anys i 45 són de 16 a 35 anys, una mostra representativa que pondera segons sexe i edat. L’enquesta ha recollit el testimoni de persones on el 43% viuen en llars amb fills i un 83% tenen membres dins la població de risc a la llar. Per tant, permet radiografiar com viuen i les angoixes i necessitats que tenen els tarragonins i tarragonines a conseqüència de la pandèmia. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona ha encarregat dues enquestes més: una es farà el dilluns 27 d’abril i una altra el 18 de maig.

En aquest enllaç podràs llegir els resultats de la primera onada.

Segells de reconeixement d’administració oberta