Esteu aquí: Inici Govern Obert TGN Dades Dades obertes Què és?

Què és?

Què son les dades obertes?

La filosofia de les dades obertes (open data, en anglès) té per objectiu posar a disposició de la ciutadania les dades que gestiona l'administració pública, d'una forma oberta i fàcil de reutilitzar. Qualsevol persona pot analitzar, reutilitzar i difondre aquestes dades i crear nous serveis a partir d'aquestes.

Open data o obertura d'informació del sector públic, doncs, és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades.

En aquest sentit, les dades públiques són aquelles que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'administració pública (o per tercers per encàrrec de l’administració pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat, o bé aquelles dades la publicació de les quals podria infringir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé les dades que tinguin regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

TGN Dades Obertes

Tarragona Dades Obertes s'emmarca dins de l'estratègia de Tarragona Digital 2022, en el programa de Govern Digital, Obert i Transparent, i fomenta la creació d'un ecosistema i d'una economia digital a la vegada que la innovació digital al sector públic i la implicació entre les empreses, les administracions, el món acadèmic, les organitzacions, les comunitats i les persones.

Tarragona Dades Obertes no és un projecte en si mateix, sinó un procés de transformació de l'administració pública mitjançant el qual tota la informació gestionada per les entitats públiques municipals haurà de ser exposada públicament per defecte, per permetre'n la reutilització.

En la mesura del possible, aquests recursos són exposats de forma oportuna. Així mateix, les dades que es publiquen han de tenir un gran nivell de detall i ser precises, i evitar manipulacions innecessàries com agregacions o altres operacions que distorsionin la dada primària i atòmica.

Les dades publicades segueixen els principis d'universitat tecnològica, i permeten que qualsevol col·lectiu hi pugui accedir.

Què es pot fer amb dades obertes?

L'objectiu d'ús de les dades obertes és que tant la ciutadania com les empreses generin productes i serveis de valor afegit d'utilitat per a la societat, basant-se en les dades públiques. La informació està disponible per a totes les persones i es poden crear serveis tant de pagament com gratuïts. Així, doncs les dades estan dirigides a tota persona i/o empresa que, usant les dades de l'administració, vulguin crear nous serveis o productes.

Com es poden cercar dades?

Per tal de cercar alguna dada o un dataset has de dirigir-te al catàleg de dades, on trobaràs el cercador del catàleg en la part superior.

D'altra banda, es poden utilitzar també els filtres que hi apareixen, com són:

  • Categories/Temes: Fent clic en un tema o subtema accedeixes a la llista de datasets corresponents al tema o subtema.
  • Etiquetes: Fent clic en una etiqueta accedeixes a la llista de datasets amb aquesta etiqueta.
  • Formats: Fent clic en un format accedeixes a la llista de datasets corresponents a aquest format.

Com es poden sol·licitar noves dades?

Si creus que hi ha dades que haurien d’obrir-se i encara no es troben disponibles, pots sol·licitar noves dades.

Innovació

Les persones i empreses podran treure el màxim partit dels productes i serveis prestats basats en la reutilització d'aquesta informació pública. El projecte TGN Dades Obertes facilita la reutilització dels recursos oferint la informació adequada de forma processable automàticament, habilitant l'eficiència del processament a través de les tecnologies més avançades, si és possible, i seguint els estàndards i protocols més populars en cadascun els sectors.

Normativa

La Directiva Europea 2003/98 / CE, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, va establir un conjunt de normes per al tractament de la informació pública reutilitzable. Aquesta va ser esmenada com Directiva 2013/37/UE, el 26 de juny de 2013, i transposada a l'àmbit estatal com Llei 18/2015, de 9 de juliol, modificant l'anterior Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. La Llei 18/2015 té per objecte la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització dels documents elaborats o custodiats per les administracions i els organismes del sector públic.

D'altra banda, i relacionat amb l'obertura de dades públiques, existeix normativa addicional, com és la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes lleis tenen com a objecte fomentar la participació ciutadana i obliguen a les entitats públiques a donar compte a la ciutadania, d'acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics.

Segells de reconeixement d’administració oberta