Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Sistemes de pagament

Sistemes de pagament

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva (padrons) de l’Ajuntament de Tarragona es poden pagar a elecció del contribuent, per algun dels següents sistemes:
 

1. Sistema de pagament a terminis

El pagament es realitzarà en 10 terminis mensuals: de març a desembre.

Sol·licitud: fins al dia 31 de gener
Els contribuents que ja estan acollits a aquest sistema de pagament no han de presentar nova sol·licitud ja que automàticament passaran a tenir els 10 terminis de pagament.
Forma de pagament: domiciliació bancària. Càrrec en compte el dia 5 de cada mes.

Sol·licita-ho eTràmits

 

2. Pagament únic domiciliat

Impost de béns immobles urbana i impost de vehicles de tracció mecànica: el càrrec en compte es realitzarà el dia 5 de maig.

Impost de béns immobles característiques especials, impost de béns immobles rústica, impost d’activitats econòmiques, taxa de recollida i eliminació d'escombreries, taxes de guals/reserva d’espai i d’activitats econòmiques: el càrrec en compte es realitzarà el dia 5 d’octubre.

Si voleu optar per aquesta modalitat de pagament, podeu presentar la vostra sol·licitud fins a 15 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament de cada tribut.

Els contribuents que van pagar mitjançant aquesta modalitat de pagament els tributs anteriors, no han de presentar nova sol·licitud.

Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es considerarà el següent dia hàbil posterior.

Sol·licita-ho eTràmits

 

3. Pagament únic en entitat col·laboradora

El pagament es realitzarà mitjançant carta de pagament en els períodes establerts per cada tribut:

  • Impost de béns immobles urbana i impost de vehicles de tracció mecànica: del 15 d'abril al 20 de juny.*
  • Impost de béns immobles característiques especials, impost de béns immobles rústica, impost d’activitats econòmiques, taxa de recollida i eliminació d'escombreries, taxes de guals/reserva d’espai i d’activitats econòmiques: del 16 d’agost al 5 de novembre.*

* Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es considerarà el següent dia hàbil posterior.

Vegeu aquí les entitats col·laboradores
 

4. Pagament únic en línia amb targeta de crèdit o dèbit

El pagament es realitzarà mitjançant carta de pagament en els períodes establerts per cada tribut:

  • Impost de béns immobles urbana i impost de vehicles de tracció mecànica: del 15 d'abril al 20 de juny.*
  • Impost de béns immobles característiques especials, impost de béns immobles rústica, impost d’activitats econòmiques, taxa de recollida i eliminació d'escombreries, taxes de guals/reserva d’espai i d’activitats econòmiques: del 16 d’agost al 5 de novembre.*

* Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es considerarà el següent dia hàbil posterior.

Accediu per aquí a l'Oficina Virtual Tributària per fer el pagament o  escanegeu el codi QR

Feu clic aquí per saber com podeu domiciliar el pagament dels tributs i pagar-los en línia

Segells de reconeixement d'administració oberta