Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions

Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions

 

Competència general: Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Nivell de qualificació professional: 2

Requisits de l'alumne

 NIVELL 2 

 Complir un d'aquests requisits Document que ho acredita
 • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria
 • Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
 • Fotocòpia compulsada del certificat (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)
 • Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys
 • Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre)

 

Continguts d'aprenentatge

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. (100 hores)

• UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. (30 hores)

• UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. (70 hores)

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènica-alimentària en institucions. (70 hores)

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. (70 hores)

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)

• UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. (30 hores)

• UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50 hores)

• UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50 hores)

MF complementari: Inserció, PRL, igualtat i medi ambient (40 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. (80 hores)

 

Aquestes accions formatives estan dins les accions de formació d'oferta en àrees prioritàries 2021 subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya

 

Inscripció

Segells de reconeixement d'administració oberta