Esteu aquí: Inici Formació Cursos de formació Dependent/a de carnisseria

Dependent/a de carnisseria

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

 

135 hores teoricopràctiques + 40 hores pràctiques a empreses

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte Treball als Barris i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat que l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de Camp Clar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

  • joves que han abandonat el sistema educatiu,
  • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere,
  • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris,
  • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació.

 

Objectiu

Fer les operacions de valoració de la carn, d'especejament i de preparació i elaboració de productes i preparats carnis, complint amb la normativa tecnicosanitària vigent. Comercialitzar productes carnis en una empresa petita.

Capacitats a assolir

C1: Identificar els requeriments i fer les operacions de neteja, preparació i manteniment de la sala d'especejament, dels seus equips i mitjans auxiliars.

C2: Desossar i especejar canals, filetejar la carn i separar-ne les costelles, i preparar-les per comercialitzar-les amb la qualitat i higiene requerides, portant a terme la traçabilitat del procés.

C3: Aplicar les tècniques de preparació amb la qualitat i higiene requerides per comercialitzar les restes comestibles o fer-ne un ús industrial.

C4: Analitzar el procés de conversió del múscul i els altres teixits animals en carn i restes comestibles, i com incideix en la qualitat del producte obtingut i en la identificació i valoració de les característiques de la carn.

C5: Calcular preus de venda de les peces càrnies a través de l'anàlisi dels escandalls

C6: Analitzar els procediments d'aplicació de fred industrial i efectuar la refrigeració, la congelació i el manteniment dels productes.

C7: Identificar les tècniques per prendre mostres i verificar la qualitat de les matèries primeres i els elaborats carnis

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives del certificat de professionalitat que correspon

MF0296_2: Condicionament i tecnologia de la carn (120 hores).

UF0352: (Transversal) Condicionament de la carn per comercialitzar-la (70 hores).

UF0353: Condicionament de la carn per fer-ne un ús industrial (50 hores).

Mòdul complementari: PRL, Sensibilització medioambiental i igualtat de gènere. Orientació laboral (15 h)

MP0080: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de carnisseria i productes carnis (40 hores)

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat