Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Soldadura

Soldadura

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

205 hores teoricopràctiques + 50 hores de pràctiques

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte Treball als Barris i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat que l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de Camp Clar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

  • joves que han abandonat el sistema educatiu,
  • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere,
  • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris,
  • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació.

 

Objectiu

Aprendre a fer soldadures per arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG) i no consumible (TIG) i projeccions tèrmiques amb arc, d'acord amb les especificacions dels procediments de soldadura amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

 

Mòduls formatius

 

Treballs de soldadura TIG i MIG/MAG:

1. Organització del treball, anàlisi de la informació.

2. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode (TIG i MIG/MAG).

3. Soldadura de materials metàl•lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode

4. Correcció de les desviacions del procés. Verificació de les soldadures.

5. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode consumible i no consumible.

6. Programació de robot per a soldadura

7. PRL per a professionals de soldadura en l’àmbit de la Indústria Petroquímica de l’AEQT (Associació d’empreses de la Química de Tarragona). Formació oficial de 16 hores i requisit indispensable per treballar dins el sector de la indústria química

8. Mòdul complementari d’Orientació Laboral i Sensibilització en Gènere

 

Inscripció

Segells de reconeixement d'administració oberta