Esteu aquí: Inici Centres Cívics Serveis Ludoteques Ludotallers per emportar formularis Ludotaller Decora el teu llapis (Part Alta)

Ludotaller Decora el teu llapis (Part Alta)

Ludotaller Decora el teu llapis (Part Alta)

 

 

Nom i cognoms de l'infant
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
Nº d'identificació del pare/mare/tutor legal

 

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives. 
  • Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
  • No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
  • Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta