Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Béns i Patrimoni

Béns i Patrimoni

Inventari general del Patrimoni

Al portal de Dades Obertes de l'Ajuntament podeu trobar tota la informació referent als béns i patrimoni municipals:

 • Accions municipals
 • Drets reals
 • Immobles
 • Patrimoni històric i artístic
 • Vehicles
 • Locals Municipals per a entitats

DADES OBERTES

CONVOCATÒRIES DE cessió d’ús DE Locals municipals

Al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament es publiquen les convocatòries de cessió d'ús de locals municipals per a entitats de la ciutat. A continuació, podeu consultar les convocatòries previstes o vigents:

Local disponible superfície   convocatòria anunci
Av. Sant Salvador, 114 212,83 m2   Del 15 de març al 14 d'abril descarrega PDF
Edifici Europa, 113 SPSP 185,90 m2   Del 15 de març al 14 d'abril descarrega PDF
Avinguda Andorra, 15 215,00 m2 (plànol) Del 15 de març al 14 d'abril descarrega PDF

TAULER D'ANUNCIS

Documentació necessària

 • Dades de l’entitat.
 • Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat en què sol·licita la cessió.
 • Memòria justificativa que inclogui:
  • Justificació de l'oportunitat i conveniència de la cessió del local.
  • Projecte d'activitats a la ciutat.
  • Règim d'ús escollit (compartit/exclusiu); en cas de sol·licitar l'adjudicació en règim d'ús exclusiu, declaració relativa a la possible disposició de l'entitat a acceptar un règim d'ús compartit amb altres entitats beneficiàries, en atenció a la compatibilitat d'activitats; en cas de sol·licitar l'adjudicació en règim d'ús compartit, cal incloure les normes d'ús intern compartit.
  • Identificació i emplaçament del local de titularitat municipal, usos i horaris.
  • Béns i mitjans del local.
  • Compte bancari.
  • Possibles obres de millora dels elements i instal·lacions interiors del local.
  • Nombre actualitzat d'associats o afiliats a l'entitat.
  • Anys d’arrelament de l’entitat a la ciutat.
  • Pressupost que destinarà al manteniment del local.
 • Declaració responsable conforme l'entitat està al corrent amb les obligacions tributàries i que les dades de l’entitat són certes. (descarrega aquí la declaració en PDF)
 • Designació del representant que serà el responsable del bon funcionament del local i del correu electrònic per a la recepció de les notificacions electròniques.

Sol·licitud

La sol·licitud amb tota la documentació requerida s'ha de presentar telemàticament a través de la sol·licitud genèrica de la seu electrònica, a partir de 15 de març i fins al 14 d'abril.

SOL·LICITUD

>També podeu conèixer la història del Palau Municipal (Història d'un edifici. Textos de Jordi Rovira i fotos de Mauri - PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta