Esteu aquí: Inici Cultura i festes Notícies Notícies 2019 La Tabacalera es transformarà en el nou centre neuràlgic cultural de la ciutat

La Tabacalera es transformarà en el nou centre neuràlgic cultural de la ciutat

La Tabacalera es transformarà en el nou centre neuràlgic cultural de la ciutat

L’equip d’arquitectes guanyador planteja transformar l’antiga fàbrica de tabac en el nou fòrum de la ciutat
28/02/2019

La Tabacalera es convertirà en el nou centre neuràlgic cultural de la ciutat de Tarragona. Així és com ho planteja el projecte anomenat Alter Forum, format per un equip d’arquitectes que són Taller 9s arquitectes SCP + Vora arquitectura SCP + Marc Manzano Salo + Jordi Portal Liaño, guanyadors del concurs per elaborar el Pla Funcional i Arquitectònic de la Tabacalera. “A partir d’ara -subratlla l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, - la ciutat mirarà cap a la Tabacalera”.

“L’objectiu és la creació d’un nou pol d’activitat i d’atractivitat en una zona de la ciutat que havia quedat tradicionalment fora dels circuïts d’interès ciutadà i turístic”, explica Jordi Portal, de l’equip d’arquitectes Taller 9s arquitectes SCP + Vora arquitectura SCP + Marc Manzano Salo + Jordi Portal Liaño. I afegeix: “En definitiva, es crearà un gran eix cívic i cultural que travessi la ciutat”, afegeix l’alcalde Ballesteros.

Un altre dels eixos claus que planteja el projecte és transformar la Tabacalera en un espai urbà obert i dinàmic, permeable i connectat a la ciutat, tant a l’entorn pròxim com a escala de ciutat (pol cultural).

La proposta guanyadora planteja un projecte que, en línies generals, estableixi un pla director del conjunt que defineixi les relacions entre els edificis, els seus usos i una proposta arquitectònica.

La consellera de Cultura, Begoña Floria, ha avançat que el primer dels equipaments que aniran a la Tabacalera és la biblioteca provincial. “Les converses les tenim força avançades amb l’Estat i la Generalitat”, ha explicat.

Els equipaments que s’hi inclouen

La nova Tabacalera acollirà el Museu Nacional Arqueològic de Catalunya, el Museu d’Història de la ciutat, un Centre d’Interpretació de la Tabacalera, Centre de Creació Artística, la Biblioteca Provincial, espais d’ús ciutadà i d’altres de comercials i d’oci.

ESTRATÈGIA. Un projecte de ciutat

NOU POL CULTURAL

El projecte planteja la conversió del complex arquitectònic de l’antiga Tabacalera en un nou centre neuràlgic cultural de la ciutat de Tarragona. A imatge de l’antic Fòrum Provincial -una immensa plaça porticada envoltada d’edificis públics i simbòlics- el nou espai de Tabacalera també s’articula a partir d’una gran plaça protegida per grans equipaments. El nou complex de la Tabacalera, vol ser el reflex contemporani d’aquesta gran plaça a l’altra banda de la ciutat.

REEQUILIBRI URBÀ

El projecte busca valorar tots els centres d’interès patrimonial, cultural i ciutadà de la ciutat de Tarragona. Es planteja integrar l’edifici de l’antiga Tabacalera en un gran eix urbà que relligui la Part Alta de la ciutat amb el Francolí i el Port a través de tres fòrums, el Fòrum Provincial, el Fòrum de la Colònia i el nou ALTER FORUM. La nova centralitat ha de servir per generar unes noves dinàmiques que afavoreixin la creació d’un gran eix cívic i cultural que travessi la ciutat, de fòrum a fòrum i que potenciïn el conjunt de Tàrraco, Patrimoni Mundial de la UNESCO, com a destí excel·lent en l’àmbit del turisme cultural i educatiu. El projecte de la Tabacalera donarà un fort impuls a la proposta TARRACO, CIUTAT PORTUÀRIA ROMANA (2015) centrada en la part baixa de la ciutat.

UNA NOVA FAÇANA AL RIU

La ubicació de l’edifici de l’antiga Tabacalera a la llera del Francolí és una oportunitat esplèndida per projectar l’obertura de la ciutat al seu riu. El projecte planteja una nova façana orientada al futur parc fluvial que permeti relligar el nou ALTER FORUM amb el Serrallo i el Port de Tarragona, donant resposta a les directrius del PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA(2010) on ja es contempla el parc fluvial del Francolí.

UN SÍMBOL DE LA CIUTAT DEL FUTUR

El projecte planteja convertir l’edifici de l’antiga Tabacalera en el símbol de la Tarragona que es projecta cap el futur, recolzant-se en valors com la innovació, la cultura, el patrimoni, la integració social i la sostenibilitat.

APOSTES URBANES. Cosir l’edifici a la ciutat

OBRIR EL RECINTE A LA CIUTAT

El punt de partida de la intervenció és convertir el recinte actual, una illa tancada totalment desvinculada del seu entorn pròxim (fàbrica) en un espai urbà obert i dinàmic, permeable i connectat a la ciutat, tant a l’entorn pròxim com a escala de ciutat. A partir de petites operacions d’acupuntura en els límits es busca difuminar-ne les vores per aproximar el dins al fora, al seu entorn: el barri proper, el nou passeig del riu, etc.

PROLONGAR EIX URBÀ A L’INTERIOR

Es genera un eix central com a eix estructurador del conjunt. Un eix que donaria continuïtat i seria la prolongació interior del nou eix cívic plantejat a escala urbana.

REVERTIR LA IDEA DE ‘DARRERE’

D’acord amb l’objectiu de reforçar l’eix central del conjunt es ‘despulla’ un dels mòduls de l’antiga façana posterior del recinte (magatzems) per dignificar una ‘porta’ principal d’accés des de la ciutat seguint aquest eix urbà. Aquesta nova porta no entraria en competència amb la porta històrica al riu, que recuperaria paper amb l’aposta per construir el nou passeig fluvial. Ambdues ‘portes’ jugarien el seu paper complementari i es relligarien per l’eix central estructurador.

ARTICULAR-SE AMB EL PASSEIG FLUVIAL

L’edifici ha d’articular-se amb el nou passeig fluvial i ser-ne una peça dinamitzadora. S’obre parcialment la façana al riu i es treballa l’espai proper del riu com una prolongació de l’espai interior.

FER DE LA PLAÇA L’ESPAI CENTRAL

En aquest eix estructurador jugaria un paper cabdal el gran espai entre edificis. Es vol convertir l’espai central del complex en una gran plaça cívica (fòrum) entorn de la qual es col·loquen els grans equipaments.

Segells de reconeixement d’administració oberta