Esteu aquí: Inici Dades Obertes Què és? FAQs

FAQs

Preguntes freqüents obre Dades Obertes (OpenData)

Què és Dades Obertes?

L'obertura de dades públiques - també conegut com a Open Data - consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses, universitat i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si s’escau, també el valor comercial.

Què són les dades públiques?

Aquelles que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Administració Pública (o per tercers per encàrrec de l’Administració Pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat, o bé aquelles dades la publicació de les quals podria infringir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé les dades que tinguin regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

Què són Datasets?

Un dataset és una col·lecció de recursos de dades (com fitxers), juntament amb una descripció i altra informació addicional, unida a una URL. Els datasets són el que els usuaris veuen quan busquen una dada al cercador del Catàleg de Datasets.

Què son les metadades?

Les metadades són “dades que descriuen altres dades”. És aquella informació descriptiva sobre el context, qualitat, condició o característiques sobre un document o sobre les pròpies dades que faciliten la recuperació, autentificació, avaluació, preservació i/o interoperabilitat.

Quina normativa hi ha relacionada amb Dades Obertes?

La Directiva Europea 2003/98 / CE, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, va establir un conjunt de normes per al tractament de la informació pública reutilitzable. Aquesta va ser esmenada com Directiva 2013/37/UE, el 26 de juny de 2013, i transposada a nivell estatal com Llei 18/2015, de 9 de juliol, modificant l'anterior Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. La Llei 18/2015 té per objecte la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització dels documents elaborats o custodiats per les administracions i els organismes del sector públic.

D'altra banda, i relacionat amb l'obertura de dades públiques, existeix normativa addicional, com és la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes lleis tenen com a objecte fomentar la participació ciutadana, obligant a les entitats públiques a donar compte a la ciutadania, d'acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics.

Com es classifiquen les dades en el catàleg?

La classificació dels datasets segueix la normativa estatal sense perdre la capacitat de organitzar-se com creiem adequat per aconseguir els objectius que com administració ciutadana ens plantegem.

Així mateix, es disposa d'una classificació i catalogació addicional basada en estàndard de la City Protocol Society, perque tothom pugui conèixer i compartir entre plataformes i per tant és necessaria la normalització i estandarització també dels datasets publicats.

Com puc cercar dades?

Per tal de cercar alguna dada o un dataset has de dirigir-te al catàleg de dades, on trobaràs el cercador del catàleg en la part superior.

D'altra banda, es poden utilitzar també els filtres, que apareixen en la part esquerra de la pantalla:

Temes: Fent clic en un tema o subtema accedeixes al llistat de datasets corresponents a eixe tema o subtema
Etiquetes: Fent clic en una etiqueta accedeixes al llistat de datasets amb eixa etiqueta
Formats: Fent clic en un format accedeixes al llistat de datasets corresponents a eixe format
Llicències: Fent clic en una llicència accedeixes al llistat de datasets amb eixa llicència
Freqüència: Fent clic en una freqüència accedeixes al llistat de datasets amb eixa freqüència d'actualització

Com puc sol·licitar noves dades?

Si creus que hi ha dades que haurien d’obrir-se i encara no es troben disponibles, pots sol•licitar noves dades.

Tinc problemes per obrir un arxiu CSV. Que faig?

Els fitxers CSV segueixen un format, la visualització dels quals dependrà de l’eina utilitzada. Si s’utilitza un editor de textos, les dades apareixeran en una sola línia i separades per comes. Per altra banda en la majoria de fulls de càlcul i eines similars o bé es detecta automàticament el format o sinó s’ofereixen opcions per descodificar i presentar les dades en format de files i columnes

Hi haurà més dades disponibles?

TGN Dades Obertes, anirà publicant noves dades periòdicament. De totes formes, si creus que cal alliberar unes dades en concret pots posar-te en contacte amb nosaltres per sol•licitar noves dades.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat