Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Música Escola de Música La nostra escola Preinscripció i Matrícula Criteris d'admissió 20/21

Criteris d'admissió 20/21

Criteris generals d'admissió

Criteri Puntuació
Germans a) Existència de germanes o germans matriculats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen:  40 punts

Proximitat

(cal triar-ne una)

b1) Domicili de residència situat al municipi de Tarragona* 30 punts
b2) Proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutors o guardadors de l'alumne* 20 punts
Renda c) Renda per càpita de la unitat familiar: Beneficiaris de la Renda Mínima d'inserció 10 punts

Criteris complementaris d'admissió (desempat)

Criteri Puntuació
1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts
2. Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans igual o superior al 33% 10 punts

 


Criteris específics de prioritat d'admissió d'alumnes per a nivell elemental i tallers

Per als alumnes de nou ingrés a partir de 2n de Nivell Elemental i Tallers es tindran en compte els següents aspectes pel que fa al grup (de llenguatge o d’instrument) al qual s’hagi d’incorporar:

  • La valoració de l’adequació al nivell del grup (Apte o No apte)
  • L’edat de l’alumne/a en relació al grup (d’acord al funcionament intern de les diferents aules). La Comissió d’escolarització, vista la proposta efectuada pel Centre, serà qui resoldrà l’admissió d’aquests alumnes.

Proves d'adequació als grups

Es realitzaran durant el mes de juny de 2020. Es penjaran a la web els horaris per a la realització de les proves.

Segells de reconeixement d’administració oberta