Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Música Escola de Música Oferta educativa Preinscripció i matrícula Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Criteris generals d'admissió

a) Existència de germanes o germans matriculats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

b1) Domicili de residència situat al municipi de Tarragona*: 30 punts

b2) Proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutors o guardadors de l'alumne*: 20 punts

c) Renda per càpita de la unitat familiar: beneficiaris de la Renda Mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris d'admissió (desempat)

1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts

2. Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris específics de prioritat d'admissió d'alumnes per a nivell elemental i tallers

Per als alumnes de nou ingrés a partir de 2n de Nivell Elemental i Tallers es tindran en compte els següents aspectes pel que fa al grup (de llenguatge o d’instrument) al qual s’hagi d’incorporar:

  • La valoració de l’adequació al nivell del grup (Apte o no apte).
  • L’edat de l’alumne/a en relació al grup (d’acord al funcionament intern de les diferents aules). La Comissió d’escolarització, vista la proposta efectuada pel Centre, serà qui resoldrà l’admissió d’aquests alumnes.

Proves d'adequació als grups

Es realitzaran entre el 24 al 28 de maig. Es penjaran a la web els horaris per a la realització de les proves.

Segells de reconeixement d'administració oberta