Àrees de proximitat de l'Educació Secundària Obligatòria

La proximitat al centre escollit és un dels criteris del barem que els centres utilitzen per ordenar les sol·licituds en cas que hi hagi més peticions que places.

Només es pot al·legar un sol criteri de proximitat: o es viu a l’àrea d’influència del centre educatiu, o es treballa a l’àrea d’influència del centre educatiu o es viu al mateix municipi on és el centre educatiu.

A efectes d’escolarització, Tarragona està dividida territorialment en diverses àrees d’influència. Dins de cada àrea pot haver-hi un o diversos centres. En la següent taula recollim les diferents àrees d’influència i els centres que hi pertanyen.

Centres secundària Àrees d'Influència

Institut Pons d ’Icart, 43003732 

Institut Antoni de Martí i Franquès, 43003641

Institut Sant Pere i Sant Pau, 43008432

Institut Tarragona, 43011479

Institut Escola l'Arrabassada, 43013191

Centre concertat Sant Pau Apòstol, 43003586

Centre concertat Lestonnac- L’Ensenyança, 43003483

Centre concertat Santa Teresa de Jesús, 43003550

Centre concertat Mare Nostrum, 43003707

Centre concertat Vedruna Sagrat Cor, 43003549

Centre concertat Mare de Déu del Carme, 43003495

Centre concertat Dominiques Tarragona, 43003525

Centre concertat Joan Roig, 43003410

Centre concertat El Carme, 43003501

Centre concertat La Salle, 43003537

Àrea d’influència 1

Tarragona Llevant

Tarragona Centre

Institut Torreforta, 43008390

Institut Campclar, 43006125

Centre concertat La Salle-Torreforta, 43003793

Àrea d’influència 2

Polígon Francolí,

Molls i Port

Barris de Ponent

Institut Pont del Diable, 43008501

Àrea d’influència 3

Polígon Riu Clar

Sant Salvador

Institut Collblanc, 43008481

Centre concertat Joan XXIII, 43003151

Àrea d’influència 4

Les Gavarres

Bonavista

Podeu consultar el següent mapa per conèixer la distribució i delimitació de les diferents àrees d’influència.

Mapa amb les zones d'ESO:

Segells de reconeixement d'administració oberta