Resultats

Consellers electes 2019

Gràfic amb la distribució de consellers al 2019

Consellers electes 2015

Gràfic amb la distribució de consellers al 2015