2018

2018

Press2
 
 
 

EXPEDIENTS MODIFICATIUS DE CRÈDIT 2018

 • 1r Expedient - Competència: Alcaldia
  Incorporació Romanent de Crèdit
 • 2n Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 3r Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos
 • 4t Expedient - Competència: Alcaldia
  Transferències de crèdit

 • 5è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

 • 6è Expedient - Competència: Alcaldia
  Incorporació Romanent de Crèdit

 • 7è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 8è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 9è Expedient - Competència: Alcaldia
  Transferències de crèdit

 • 10è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

 • 11è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 12è Expedient - Competència: Alcaldia
  Transferències de crèdit

 • 13è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

 • 14è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 15è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 16è Expedient - Competència: Alcaldia
  Transferències de crèdit

 • 17è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

 • 18è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

 • 19è Expedient - Competència: Alcaldia
  Transferències de crèdit

 • 20è Expedient - Competència: Plenari
  Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació

 • 21è Expedient - Competència: Alcaldia
  Generat per nous ingressos

Segells de reconeixement d'administració oberta