Esteu aquí: Inici Hisenda Notícies Notícies 2015 El dia 5 de juny finalitza el termini de pagament d'alguns tributs

El dia 5 de juny finalitza el termini de pagament d'alguns tributs

El dia 5 de juny finalitza el termini de pagament d'alguns tributs

A partir d'aquesta data els rebuts impagats passaran a estar en període executiu amb recàrrec
02/06/2015

El proper divendres 5 de juny finalitza el termini en període voluntari del pagament de l'IBI (impost de béns immobles), la taxa d'escombraries i impost de vehicles.

El pagament es pot realitzar de les següents formes:

  1. En les entitats col·laboradores en la recaptació: amb la presentació del tríptic (document de pagament dels tributs periòdics en període voluntari que es tramet per correu ordinari al domicili de l’obligat al pagament o que es pot sol·licitar en les oficines de la Recaptació Municipal).
  2. Per internet: El pagament per Internet es pot realitzar a través del servei de Banca electrònica que les entitats col·laboradores tenen a disposició dels seus usuaris registrats. És necessari disposar de la carta de pagament o tríptic emès per l’Ajuntament.
  3. Domiciliació bancària (únic pagament): El càrrec en compte de les ordres de domiciliació es va realitzar el passat dia 5 de maig. En cas que, tenint ordre de domiciliació, no se li hagués passat el càrrec pel banc adreci's abans del dia 5 de juny a l'oficina de Recaptació Voluntària a recollir una carta de pagament.
  4. Pagament a terminis: Els tributs periòdics podran fer-se efectius en terminis, prèvia sol·licitud i amb els requisits i condicions que es regulen en l’article 35 de l'Ordenança núm.1 de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.

 

Passat aquest termini els rebuts impagats pasaran a la recaptació executiva, amb el corresponent recàrrec.

Segells de reconeixement d’administració oberta