Esteu aquí: Inici Hisenda Notícies Notícies 2015 El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir la modificació de les ordenances fiscals

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir la modificació de les ordenances fiscals

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir la modificació de les ordenances fiscals

Els ciutadans que s’avancin en el pagament dels impostos i tributs gaudiran d’una bonificació d’un 2,2%.
01/10/2013

 

El Plenari d’aquest dilluns 30 de setembre va aprovar l’actualització de les ordenances fiscals i els preus públics per a l’any vinent, amb un augment de l'1,7 % en el conjunt de tributs municipals.

Tot i que el Pla d’Ajust Econòmic disposava un augment del 5%, no s’incrementen els impostos ni les taxes més oneroses pel contribuent. Per tant, es congelaran impostos com el de Béns Immobles (IBI), o com l'impost de vehicles de tracció mecànica.

D’altra banda, i per segona vegada consecutiva, tampoc pujaran les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, i les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació. Amb aquesta mesura es vol incidir positivament sobre l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.

El Ministeri d’Economia i Hisenda permet una actualització de l’IBI als ajuntaments, “però a la ciutat de Tarragona -explica el Tinent d’alcalde d’economia i Hisenda- no l’hem acceptat, perquè no volem incrementar el preu de l’IBI”. Així mateix, la taxa per la recollida d’escombraries s’actualitza amb un augment del 7,6%. “És una quantitat molt allunyada del cost real del servei, amb una diferència d’un 33,9%. L’increment només representa un euro per mes i unitat familiar” conclou Pau Pérez.


Descens de la tarifa de les zones taronja

La resta de taxes s’incrementen un 1,7%,en correspondència a l’IPC de Tarragona. En referència a la resta d'impostos, l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) s’incrementaria un 2,63% i els parquímetres també. Per compensar-ho, experimenta un important descens la tarifa per deixar el cotxe en qualsevol zona taronja del municipi, que serà d’1 euro al dia, en lloc dels 2,40 € actual.

La modificació de les ordenances fiscals permet aplicar un preu igualitari a tots els aparcaments dissuasius o zones taronja de la ciutat. La reducció de la tarifa afecta a un total de 950 places repartides en les 5 zones taronges ubicades al voltant del centre urbà. La regulació a la baixa, “s’ha fet pensant en les complicacions econòmiques que pateixen els tarragonins en aquesta època. A més, es manté el pagament fraccionat en deu mensualitats. Hem destinat 120.000 euros per ajudar a les famílies tarragonines per fer front als rebuts de l’IBI i la brossa, així com bonificació del rebut de l’aigua a les famílies amb escassos recursos” afirma el tinent d’alcalde d’economia Pau Pérez.


Increment de les bonificacions per qui s’avanci en els pagaments

Enguany s’incrementa la bonificació aplicada als ciutadans que avancin el pagament dels tributs durant el mes de febrer. Del 2% pujarà al 2,2%. Enguany s'han acollit a aquesta mesura 709 contribuents. També es mantindrà el pagament fraccionat en deu mensualitats i la millora de la quantia mínima per acollir-se al pagament fraccionat, que se situa en 60 euros.

L’actualització de les taxes i impostos compleix estrictament el Pla d’ajust econòmic aprovat per l’Ajuntament, del qual el Ministeri d’ Economia i Hisenda en va fer un informe favorable. “En el Pla hi figuren el conjunt de mesures a adoptar” diu Pau Pérez, “en ingressos com i despeses, i d'altres mesures per a l’elaboració dels pressupostos, en el decurs dels propers 10 anys, per assegurar l’estabilitat pressupostària”.

Aquesta tònica es mantindrà en el decurs de 2014, per assolir l’equilibri de despeses i ingressos, i així fer possible la recuperació de la inversió pública, imprescindible per l’activació econòmica de la ciutat.

En resum:

  • Increment mitjà del 1,7 en el conjunt de tributs municipals de l’IPC previst a Catalunya
  • Es congela l'impost de béns immobles i l'impost de circulació.
  • Es congelen les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, i les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació.
  • La taxa per recollida d'esombreries puja un 7%.
  • L'IAE puja un 2,63%.
  • El parquímetres pujen un 2,61%, però la tarifa per deixar el cotxe en qualsevol de les zones taronges del municipi serà d'un euro al dia i no els 2,40 actuals.
Segells de reconeixement d’administració oberta