Esteu aquí: Inici Hisenda Notícies Notícies 2015 L’informe d'Intervenció del segon trimestre de 2015 sobre l'execució del Pla d'Ajust revela un increment dels ingressos

L’informe d'Intervenció del segon trimestre de 2015 sobre l'execució del Pla d'Ajust revela un increment dels ingressos

L’informe d'Intervenció del segon trimestre de 2015 sobre l'execució del Pla d'Ajust revela un increment dels ingressos

El document reflecteix que l’estalvi és positiu i, fins i tot, superior a la previsió del Pla d’Ajust. També evidencia una rebaixa del període mitjà de pagament a proveïdors fins a situar-se a 17,57 dies
21/09/2015

Els ingressos corrents, les despeses, l’estalvi net i, fins i tot, el període mitjà de pagament de l’Ajuntament de Tarragona als proveïdors són positius. Així es desprèn de l’informe d’Intervenció General del segon trimestre de 2015 sobre l’execució del Pla d’Ajust. Un document que passarà pel plenari d’aquest mes.

Aquest informe recull que l’Ajuntament de Tarragona ha incrementat un 5,72% els ingressos corrents respecte a la previsió anual de 2015 respecte al Pla d’Ajust.

En conjunt, quant a despeses corrents, presenta un increment del 4,24% respecte a les previsions contemplades al Pla d’Ajustament, que es troba compensat per l’increment d’ingressos corrents.

Una de les dades més positives que inclou l’informe d’Intervenció General és que el període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2015 se situa en 17,57 dies, calculat segons el RD 635/2014 de 25 de juliol. L’informe diu que “es dóna compliment a la previsió del Pla d’Ajustament al trobar-se per sota del límit dels 30 dies establerts segons la normativa vigent”, explica el conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez.

Una altra de les magnituds financeres i pressupostàries que recull l’informe és l’estalvi net. Aquest no només és positiu i sinó fins i tot superior a la previsió del Pla d’Ajustament.

Finalment, la capacitat de finançament prevista per 2015 demostra que l’Ajuntament de Tarragona en té, donant compliment al Pla d’Ajust.

El total del deute viu ha augmentat respecte a la previsió del Pla d’Ajustament, per la concertació de nou deute per import de 19.000,0 milers d’euros i pel qual es va aprovar un Pla de Sanejament financer i un Pla Econòmic i financer.

En definitiva, l’informe es veu que hi ha un encaix entre el pressupost municipal i el Pla d’Ajust. Aquest pla es va plantejar per resoldre la difícil situació pressupostària i de tresoreria provocada, entre d’altres, per la caiguda d’ingressos de l’Estat i de l’activitat econòmica.

Segells de reconeixement d’administració oberta