Esteu aquí: Inici Hisenda Notícies Notícies 2016 La liquidació del pressupost de 2015 evidencia que l'execució dels ingressos corrents ha estat del 100,15%

La liquidació del pressupost de 2015 evidencia que l'execució dels ingressos corrents ha estat del 100,15%

La liquidació del pressupost de 2015 evidencia que l'execució dels ingressos corrents ha estat del 100,15%

L'exercici comptable s'ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu de 781.020 euros
20/04/2016


La liquidació del pressupost de 2015 "evidencia que s'ha fet una bona gestió dels ingressos i les despeses. Continuem posant tots els esforços en l'equilibri de les finances i això es demostra en què hi ha un ajust entre els ingressos pressupostats i les despeses fetes", destaca el conseller d'Economia i Hisenda, Pau Pérez.

L'exercici comptable de 2015 s'ha tancat amb un romanent de tresoreria amb un petit superàvit. En concret, s'ha ingressat de corrent el 100,15%. "Aquesta dada és molt bona perquè demostra que vam fer un pressupost realista i ajustat a les necessitats", explica Pérez. I afegeix: "No hi ha hagut desviacions. S'ha seguit al detall el full de ruta fixat pel pressupost municipal".
Pel que fa a la despesa corrent s'ha executat el 95,52% del que estava pressupostat al capítol de despeses corrents. Aquesta despesa s'ha incrementat un 3,38% respecte a l'any anterior.
El romanent de tresoreria és positiu: 781.020 euros que es destinaran al pagament de proveïdors.

Compliment del període mitjà de pagament a proveïdors

Una de les dades més positives és que el període mitjà de pagament a proveïdors se situa en 10,55 dies, calculat segons el RD 635/2014 de 25 de juliol. Per tant, aquesta xifra indica que està per sota dels 20 dies establerts segons la normativa vigent.

En la línia del que marca el Pla d'Ajust

Finalment, l'informe reflexa que hi ha un encaix entre el pressupost municipal i el Pla de Sanejament aprovat el 24/07/2009 i el Pla d'Ajust, que es va elaborar per incrementar les inversions.


LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EN XIFRES

Romanent de tresoreria per a despeses generals és de:

2015 2014
781.020 588.300

 

Execució pressupost despeses: Relació entre el pressupost i les obligacions reconegudes de l'exercici

  2015 2014
Operacions corrents  95,52% 96,19%
Inversions 29,30% 16,02%
Operacions financeres  98,25% 99,63%

 

Execució pressupost ingressos: Relació entre el pressupost d'ingressos i els drets reconeguts nets

  2015 2014
Ingressos corrents (sense CE i quotes) 100,15% 105,04%
Operacions de capital  12,39% 12,73%
Operacions financeres (operació préstec) 99,47% 98,06%


Comparativa despesa executada entre 2015/2014:

  2015 2014
Despesa corrent 131.589.200 127.288.100
Inversions 13.846.300   5.001.500
Operacions financeres (amortitzacions) 12.517.000 15.438.800

 

TOTAL DESPESES 157.952.500 147.728.400
Segells de reconeixement d’administració oberta