Esteu aquí: Inici Hisenda Notícies Notícies 2019 L’Ajuntament de Tarragona congela els impostos i totes les taxes municipals excepte la brossa

L’Ajuntament de Tarragona congela els impostos i totes les taxes municipals excepte la brossa

L’Ajuntament de Tarragona congela els impostos i totes les taxes municipals excepte la brossa

Es manté el pagament fraccionat en deu mensualitats i el pagament avançat es bonifica amb un 2,5 %
L’Ajuntament de Tarragona congela els impostos i totes les taxes municipals excepte la brossa El conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny
11/10/2019

L’Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos, com el tipus de l’IBI, l’impost de vehicles de tracció mecànica i l’IAE. Les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació també es mantindran. L’única modificació serà la taxa d’escombraries, que s’incrementarà un 11 % fruit de la inversió que obligatòriament han de fer tots els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de Sirusa (Servei d'Incineració dels Residus Urbans, SA). De mitjana, la taxa de la brossa pujarà 12,35 euros, és a dir, 3 cèntims al dia. “La resta de taxes i impostos no es tocaran. L’objectiu no és que els ciutadans i ciutadanes paguin més diners, sinó que paguin aquells que no ho fan”, remarca el conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny.

Aquesta revisió de preus de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries per a l’any 2020 es produeix per donar compliment a la normativa europea que obliga a complir amb nous estàndards mediambientals, i això representa fer inversions per valor de 75 milions d’euros: 45 els assumirà la Generalitat, i els 30 restants els han de sufragar els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de Sirusa. “L’Ajuntament de Tarragona no ingressarà més diners a conseqüència d’aquest increment de la taxa, ja que íntegrament serà per a la Mancomunitat Incineradora de Residus, per pagar el cost de la valorització de la fracció resta”, explica Jordi Fortuny.

Aquest increment es produeix perquè la planta requereix una actualització per ajustar-se als nous escenaris de gestió de residus, actualització que necessita inversions remarcables, les quals s’han de finançar amb un augment del preu de tractament dels residus.

L’augment del cost de valorització energètica de la fracció resta ve determinat per la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i pel Pla director de la instal·lació de Sirusa,  per tal d’adequar-se als objectius i zonificacions territorials en el marc del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Aquesta llei preveu un augment progressiu del cànon sobre disposició de la fracció resta dels residus municipals, el qual passa, en el cas de la valorització energètica, de 20,6 €/t l’any 2019 a 23,60 €/t el proper any 2020.

Per altra banda, l’equip de govern planteja una modificació de les ordenances fiscals per gravar en un 50 % el rebut de l’IBI als propietaris de pisos buits. “No es tracta d’una mesura recaptatòria sinó d'una mesura per incentivar el parc d’habitatges de lloguer. L’objectiu és posar en el mercat les grans bosses d’habitatges als grans tenidors. Els habitatges estan fets perquè hi visqui la gent, no per a ser elements d’especulació”, remarca Fortuny. 

 

Pagament avançat i fraccionat

Es manté el pagament fraccionat en deu mensualitats. Pel que fa al pagament avançat —concretament, el mes de febrer—, s'aplicarà una bonificació d'un 2,5 % als contribuents que vulguin acollir-s'hi.

Segells de reconeixement d’administració oberta