Esteu aquí: Inici La ciutat Nova Ciutadania

Som una societat diversa

Vista panoràmica de TarragonaConsiderant que més del 21 % de les persones residents a la ciutat de Tarragona han nascut a l’estranger, l'Ajuntament de Tarragona treballa tant els processos d’acollida i arribada dels nouvinguts com els processos de cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la diversitat a llarg termini.

És per això que la Conselleria de Nova Ciutadania vol que la ciutat de Tarragona sigui reconeguda com una societat diversa i garanteixi els mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i reconeixent el plurilingüisme com a riquesa del territori, configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària.

Acollida

L’acollida és un procés a través del qual les persones immigrades o nouvingudes adquireixen progressivament els recursos socials necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma dins de la ciutat. 

En aquest sentit, l'Ajuntament treballa per promoure la inclusió de les persones d’origen estranger en la vida social i participativa de la ciutat, amb les següents accions:

 • Lliurar informació bàsica de la ciutat de Tarragona i dels seus serveis.
 • Fomentar el coneixement de la llengua catalana.
 • Incloure els equipaments culturals en les activitats d’acollida.
 • Incorporar personal d’origen divers en l'acció municipal.
 • Treballar amb materials en diferents idiomes, sobretot els referits al moment de l’acollida.
 • Incloure el coneixement del teixit associatiu en el procés d’acollida de la nova ciutadania.
   

Mostra folkloreCohesió social i igualtat d'oportunitats

En aquesta línia d'actuació, l'objectiu és aprofundir en les polítiques de convivència i cohesió i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics propis de l’estat del benestar (ensenyament, sanitat, habitatge, etc.).
 


Interculturalitat i diversitat

Finalment, l'Ajuntament vol conèixer i posar en valor la diversitat cultural.

 • Afavorir la participació de tots els veïns i veïnes en les iniciatives culturals, independentment del seu origen.
 • Reconèixer la diversitat cultural en el marc de les programacions culturals, educatives i de lleure, etc.
 • Fer formació en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació.
 • Potenciar els equipaments culturals i els mitjans de comunicació, públics i locals, com a espais de trobada intercultural.
 • Facilitar l’ús dels equipaments culturals com a espais de trobada de les diferents entitats, incloses les formades per persones immigrades.
 • Fer que les biblioteques donin accés a la cultura catalana i a les cultures de la nova ciutadania.
 • Incloure en el disseny de totes les activitats culturals l’objectiu de foment de la interacció i el diàleg intercultural.
 • Fomentar el coneixement de la llengua catalana a través de les activitats culturals reconeixent la riquesa que suposa el multilingüisme.
 • Enfortir el teixit associatiu del municipi com a agents socials actius i representatius.

 

ACTIVITATS

Segells de reconeixement d'administració oberta