Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Enquesta de satisfacció

Enquesta de satisfacció

Enquesta de satisfacció

Escala de valoració:

1. - Molt dolenta 2.- Dolenta 3.- Normal 4.- Bona 5.- Molt bona

Dades de qui realitza la consulta
Tipus de persona


En cas de persona física, sexe


Indiqui el servei que ha rebut per part del servei de contractació, compres i subvencions
Servei






Expectatives i suggeriments
Valori de l'1 al 5 quines perspectives del servei de contractació tenia abans de ser-hi atès





Atenció rebuda
Valori de l'1 al 5 quin ha estat el seu grau de satisfacció respecte de l'atenció rebuda pel personal del servei
El personal ha atès amb interès i agilitat les meves peticions i preguntes





L'atenció del personal és amable i comprèn les meves necessitats i interessos





El comportament del personal i els seus coneixements inspiren confiança i credibilitat en les seves actuacions





En general, el grau de satisfacció i l'atenció rebuda el valora en





Espai Físic
Valori de l'1 al 5 les condicions de l'espai o instal·lacions on s'ubica el servei





Informació pública
Valori de l'1 al 5 la suficiència i claredat de la informació disponible en matèria de contractació al perfil del contractant





Suggeriments i propostes de millora

Nota de privacitat

Aquesta enquesta és anònima. Els registres que contenen les seves respostes no contenen cap identificació seva a menys que alguna pregunta específicament així ho faci. Si respon a aquesta enquesta utilitzant una contrasenya que li doni accés al qüestionari, pot estar segur que la mateixa no s’associa a cap de les seves respostes. Això s’administra en una taula de dades separada, que només s’actualitza per indicar que ha completat o no l’enquesta, però sense establir cap vincle amb la taula on s’emmagatzemen les seves respostes, pel que no hi ha cap manera d’associar la resposta amb la persona que ho hagi fet.

Segells de reconeixement d'administració oberta