Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs Moció del grup municipal de Ciutadans: Implantació del sistema de seguretat “iKANGURO”

Moció del grup municipal de Ciutadans: Implantació del sistema de seguretat “iKANGURO”

Moció del grup municipal de Ciutadans: Implantació del sistema de seguretat “iKANGURO”

El més comú és per les escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. Un altre cas que cada cop és més sovint, és el d’identificar persones grans que pateixin la malaltia d’Alzheimer. Actualment el Sistema iKanguro, està funcionant en diferents municipis com a sistema de seguretat públic.
21/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

iKanguro, és un sistema de seguretat creat per tal de facilitar una identificació tant col·lectiva com individual. Aquesta eina ha estat qualificada de molt profitosa pels Cossos i Forçes de Seguretat, en aquest cas les policies locals dels diversos municipis on s’ha implantat i, en especial per part dels Mossos d’Esquadra.

El projecte iKanguro consisteix en una polsera intel·ligent, des de la qual es pot accedir a les dades del responsable del portador de la Polsera. L’accés a la informació de la polsera es fa per mitjà de tres formes: la més ràpida i àgil, es trucar al 112 d’Emergències i ells contacten amb els Mossos d’Esquadra; l’altra, entrar mitjançant el portal web i posant el codi; i, per últim mitjançant el codi QR amb un smartphone. La informació que conté la polsera és una fixa amb les dades del col·legi i una variable, que en aquest cas conté la informació de la sortida concreta i les dades del tutor responsable de la mateixa. El temps de recuperació de les persones perdudes està comprès entre els 5 i els 8 minuts, dada que suposa un gran actiu i valor d’aquest sistema. L’últim exemple, el trobem a un cas real a la ciutat de Sitges, on un nen es va perdre en una excursió amb el seu col•legi i es va trobar en un termini de 5 minuts.

Aquest sistema s’utilitza en diversos tipus de col·lectius. El més comú és per les escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. Pel que fa a les escoles, quan s’organitzen sortides o excursions amb els alumnes, cadascun d’aquests porta la polsera amb el seu respectiu codi per tal d’ésser identificar en cas que es perdi del grup. D’altra banda, a nivell municipal quan a l’estiu es realitzen estades, colònies o casals per part de l’Ajuntament o entitats, també s’utilitza aquest sistema per tal de tenir identificats als nens.

Un altre cas que cada cop és més sovint, és el d’identificar persones grans que pateixin la malaltia d’Alzheimer. En aquest supòsit, la persona també porta la polsera i en el cas que abandoni l’edifici o marxi de manera inconscient, pot ser identificat d’una forma ràpida. És utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i psíquics.

Actualment el Sistema iKanguro, està funcionant en diferents municipis com a sistema de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l’Ajuntament de Cornellà, on s’ha implantat aquest sistema per a totes les escoles públiques. Tanmateix, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de Montornès així com a escoles de Barcelona, Baix Llobregat o Centres d’Educació Especial com Special Olympics. També en diferents empreses del lleure Educatiu, com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrès.

El preu d’aquest sistema és de 6,5€ per nen i per any, amb totes les sortides incloses, una mitjana d’unes 8-10 sortides anualment, quedant finalment, en uns 70 cèntims per sortida i nen.

És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà d’aquest sistema, seria quelcom positiu l’estudi i la posterior implantació d’una manera progressiva d’aquest sistema de seguretat per als nens de les escoles. Una mostra de la satisfacció de pares, mares, famílies i clients en general d’aquest sistema són els següents testimonis que apareixen en aquest vídeo:

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents

ACORDS:

  • PRIMER: Informar a les diferents escoles de Tarragona, tant públiques com concertades, així com a les diferents entitats infantils que puguin organitzar sortides o casals d’infants, per tal de donar a conèixer el sistema de seguretat iKanguro i col·laborar en una possible implantació del mateix.
  • SEGON: realitzar una prova pilot durant el mes de maig a les escoles de la ciutat, de forma gratuïta amb la finalitat d’avaluar i valorar el servei.


Tarragona, març de 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta