Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs Moció del Grup Municipal de Ciutadans: Limitació d'acumulació de càrrecs públics

Moció del Grup Municipal de Ciutadans: Limitació d'acumulació de càrrecs públics

Moció del Grup Municipal de Ciutadans: Limitació d'acumulació de càrrecs públics

24/02/2016

Atenent al fet que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la ciutadania en la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa pública que són de la seva competència.

Atenent que la vocació del representant polític ha de ser la d'oferir un servei públic, i treballar des de les institucions pel bé comú.

Atenent al fet que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el correcte exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre altres raons, com a conseqüència de l'acumulació de càrrecs.

Atenent al fet que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els deures que aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte exercici de les responsabilitats que comporten.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents

ACORDS:

- PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat.

- SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució superior a 3 vegades el SMI.

- TERCER: Instar el compromís dels grups polítics del consistori per a què, mentre no es procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els seus càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en aquesta moció i renunciïn a aquesta acumulació de càrrecs en el moment en què hagin de començar a exercir plenament les seves funcions.

- QUART:  Traslladar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta de membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris.

Tarragona, febrer de 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta