Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció CUP-ERC consulta ciutadana Jocs Mediterranis (Plenari 23 octubre 2015)

Moció CUP-ERC consulta ciutadana Jocs Mediterranis (Plenari 23 octubre 2015)

Moció CUP-ERC consulta ciutadana Jocs Mediterranis (Plenari 23 octubre 2015)

27/10/2015

MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D'UNA CONSULTA A LA CIUTADANA DE TARRAGONA SOBRE ELS JOCS DEL MEDITERRANI 2017


Els esdeveniments socials i nacionals dels darrers anys han evidenciat que un dels principals reptes que té l’espai de la política representativa consisteix en resoldre les mancances que presenten les mateixes democràcies representatives. Segons el que s’afirma en els programes electorals, en referència a la participació, la transparència, el governs oberts o la democràcia directa, aquesta és una diagnosi compartida per la majoria de forces polítiques municipals, especialment les que han emergit amb més força a l'Ajuntament de Tarragona.

Les successives i simultànies crisis dels darrers anys han posat de relleu que el problema dels dèficits de la democràcia representativa conviuen amb els perills associats a un elevat deute públic, fruit aquest de la cristal·lització del dèficit públic. Aquest deute compromet la capacitat d'actuació dels governs, resta sobirania a les societats i condiciona el progrés social. Cal, doncs, que les motivacions per les quals una administració incorre en dèficit públic estiguin molt ben justificades socialment, tant des d'una perspectiva de dretes com especialment des d'una visió d'esquerres.

El cas dels Jocs del Mediterrani evidencia la confluència entre aquests dos dèficits. Per un costat, cal ponderar els avantatges que els Jocs poden comportar per la ciutat amb el risc d'un endeutament prou elevat com per a que es prengui molt seriosament aquesta qüestió. Això no equival a dir que la ciutat s'ha de desentendre dels Jocs, sinó que està que cal que la decisió sigui presa de manera racional i col·lectiva.

Certament, el moment idoni per tal que el conjunt de la ciutadania es manifesti directament sobre la conveniència de tirar endavant aquests Jocs era en el moment de la seva gestació. Però per diverses raons, cap formació política va tenir l'encert de proposar-ho ni, per altra banda, era tan evident llavors com ara la necessitat de millorar la democràcia representativa amb més democràcia participativa i directa.

La qüestió clau és si, a mig camí, està fonamentat resoldre aquest error inicial i donar veu a la ciutadania per tal que decideixi de forma informada, oberta, directa i amb garanties de participació quina ha de ser la decisió que hem de prendre com a ciutat o si ja no hi som a temps. Considerem que sí, que hi som a temps i cal preguntar-ho als nostres conciutadans i conciutadanes, per diverses raons:

1. Des del plantejament inicial dels Jocs a l'actualitat ha canviat el context econòmic, passant de l’enganyosa puixança econòmica a l'esgotament acumulat per la crisi econòmica i social.

2. Des del plantejament inicial dels Jocs fins a l'actualitat ha canviat la percepció i exigència socials de l'activitat política, passant d'una cultura de la inversió relaxada i confiada a una cultura de l'austeritat i la fiscalització.

3. Des del plantejament inicial dels Jocs a l'actualitat han tingut lloc nombrosos moviments d'apoderament ciutadà (indignats, sobiranisme, emergència de noves formacions...) que plantegen la necessitat d'implicar directament la ciutadania en la presa de les decisions més rellevants.

4. Si es vol considerar que la base de la democràcia representativa és que “a la ciutadania se la consulta a les eleccions” (municipals, en aquest cas) i tria els seus i les seves representants per tal que prenguin decisions, val a dir que 14 de 27 regidors i regidores de l’actual consistori van ser escollides amb un discurs contrari o que manifestava dubtes en relació a la viabilitat de seguir endavant amb els Jocs Mediterranis 2017.

5. Si es vol considerar que “les eleccions municipals del passat 24 de maig va ser el moment en què es va consultar la ciutadania”, val a dir que en aquell moment els partits polítics que es van posicionar clarament a favor de tirar endavant els Jocs Mediterranis, PSC i PP, només van obtenir un 42,2% dels vots, mentre que els partits polítics que es van mostrar contraris o van manifestar dubtes van aconseguir el 57,8% dels vots.

 

Resultats obtinguts per les formacions polítiques que es van posicionar sobre els Jocs Mediterranis 2017 a les eleccions municipals del 24 de maig

 

Regidors

Regidors

No

Vots

Vots

NO

% vot

% vot NO

PSC

9

 

14333

 

28,35

 

PP

4

 

5799

 

11,47

 

CIU

 

3

 

5546

 

10.97

ERC

 

4

 

5944

 

11,76

C’S

 

4

 

7218

 

14,28

ARA

 

0

 

1858 

3,68

 

ICV

 

1

 

2853

 

5,64

CUP

 

2

 

4180

 

8,27

 

13

14

20132

27599

42,2

57,8

 

 

6. El mateix plantejament dels Jocs ha sofert modificacions que en qüestionen alguns dels seus aspectes inicials més valuosos: el llegat s'ha vist reduït de forma important i les aportacions econòmiques dels patrocinadors privats i l'Estat estan molt per sota del que es preveia inicialment, fet que ens planteja una disjuntiva entre retallar-los dràsticament o endeutar-nos de forma alarmant.

7. La major part d'aquestes consideracions només ha estat possible fer-les amb les informacions aparegudes els mesos posteriors a la celebració de les eleccions municipals: la ciutadania no n’era coneixedora, a l'hora de votar.

8. Tant els sondejos d'opinió més recents com el posicionament d'algunes forces polítiques de l'Ajuntament de Tarragona mostren que no hi ha unanimitat ni consens sobre la conveniència de tirar endavant el projecte dels Jocs. Considerem que la celebració d'un esdeveniment de ciutat i d’elevat cost econòmic com uns Jocs del Mediterrani hauria de requerir unitat d'acció.

9. Si qui, en definitiva, s'exposa a un deute tan elevat és la ciutadania i no només els governants, és a la ciutadania a qui pertoca prendre la decisió.

Per totes aquestes raons, i atès que la majoria de consellers de l'Ajuntament de Tarragona no es mostren partidaris de fer-se enrere directament en la celebració dels Jocs, i atès també que l'única manera legítima i participativa de tirar endavant els Jocs és amb l'aval clar i explícit de la ciutadania, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER. D’acord amb la Llei de Consulta no Referendàries 10/2014 de 26 de setembre, Tarragona celebrarà una consulta durant el mes de desembre de 2015 en què s'interpel·larà directament els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat, després d’un període d’informació pública acurat, per saber si consideren que cal tirar endavant el projecte dels Jocs del 2017 o cal fer-se'n enrere.

SEGON. El resultat d’aquesta consulta serà vinculant i assumit per l’Ajuntament de Tarragona.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Grup Municipal d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona

 

Tarragona, Països Catalans, 16 d’octubre de 2015

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format pdf

Segells de reconeixement d’administració oberta