Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció plans funcionals sanitaris a Tarragona

Moció plans funcionals sanitaris a Tarragona

Moció plans funcionals sanitaris a Tarragona

15/07/2015

 


Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona sobre els plans funcionals sanitaris al Tarragonès i al Baix Penedès i els plans funcionals sanitaris a Tarragona

Exposició de motius:

El passat 13 de març de 2013, es signava el conveni marc de col·laboració entre les institucions públiques ICS i GIPSS i la institució privada Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, acollides al Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, i en els posteriors documents elaborats conjuntament per aquests òrgans en l’àmbit territorial del Tarragonès i el Baix Penedès.

Fruit d’aquest acord, aquests gestors públics i privats de la sanitat han impulsat diferents plans i unitats funcionals, que plantegen una actuació conjunta de tots ells en diversos sectors de la sanitat: medicina interna, atenció sociosanitària i malalties cròniques, endocrinologia i nutrició, aparell digestiu, oftalmologia, rehabilitació, urgències, llista d’espera quirúrgica, prevenció i control de malalties.

Les línies de treball d’aquests plans funcionals plantegen una estratègia similar al desenvolupat a les comarques de Ponent i Pirineus, sota el nom de Consorci Sistema Integral de Salut Lleida. Aquest Consorci implica una etapa més en el procés d'esquarterament de l’Institut Català de Salut per segments i territoris. Una estratègia de privatització encoberta dissenyada per l’empresa Pricewaterhouse Coopers (PWC) per encàrrec del Conseller de Sanitat de la Generalitat -i expresident de la Unió Catalana d’Hospitals-, Sr. Boi Ruiz. , i l'ex-president de l'Institut Català de Salut, Josep Prat i Domènech.

No obstant, si bé a les comarques de Ponent i Pirineus aquesta operació s’ha realitzat de forma oberta, el rebuig social i professional que ha generat ha provocat un canvi d’estratègia de l’ICS que ha provocat l’adopció dels plans funcionals al Tarragonès i el Baix Penedès, el segon territori català on s’implantarà aquest procés de privatització.

El Dr. Mercadé, director del CAT Salut a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona –i treballador en excedència de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla-, ha negat públicament que aquest conveni marc d’ambdues comarques representi un Consorci.

Tanmateix, sobta que l’ens públic GIPSS, presidit pel Sr. Fuentes –nomenat pel senyor Mercadé- ja hagi contractat nous treballadors i treballadores perquè dirigeixin i/o coordinin els òrgans resultants d’aquests plans funcionals, o que el conveni estableixi una dotació pressupostària pròpia -quan aquesta no es detalla en cap dels plans funcionals o convenis posteriors- o la creació d’un Consell Rector. Ens trobem, doncs, davant d’un Consorci encobert, que s’està construint en base a una política de fets consumats.

Sobta, també, comprovar que la composició d’aquest Consell Rector, lluny de representar de manera equitativa els interessos de les tres empreses, es troba clarament descompensat a favor de la Xarxa Santa Tecla. Aquest Consell Rector està format per dos representants de la Xarxa Santa Tecla, el Dr. Joan Maria Adserà, que n’és el màxim dirigent, i el Dr. Francesc Pujol; el president de GiPSS, el Dr. Josep Ramon Fuentes, germà de mossèn Manuel Maria Fuentes, vocal del patronat de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla; i el Dr. Pere Soley, l'únic en representació de l’ ICS.

Atès que l’adopció d’un model de Consorci sanitari territorial públic-privat significaria un pas més en la privatització de la sanitat pública a Catalunya, que tindria efectes molt perjudicials, no sols per als usuaris i usuàries, sinó també per als i les professionals sanitàries: aprofundiment en la creació de la triple llista d’espera (públic, mútua, privat), “prestamisme” laboral, greuges de drets i sous entre sanitaris...

Atès que un model de Consorci representarà –i ja s’està evidenciant en la seva gestació- una gestió opaca i poc transparent en la qual s’estalviaran rendir comptes de forma pública, el que és especialment greu quan tota l’activitat que desenvoluparà aquest Consorci i els seus membres fundadors prové de les arques públiques.

Atès que a dia d’avui encara es desconeix la participació econòmica de cadascuna de les tres empreses sanitàries implicades en aquests Plans Funcionals, la qual cosa impedeix valorar els efectes que ja estan tenint sobre les àrees en les que les Unitats Funcionals ja estan en marxa.

Atès que la derivació que es fa de l’activitat de l’Hospital Joan XXIII a altres centres sanitaris amb el pretext d’oxigenar la llista d’espera serà la justificació perfecta per a una nova retallada pressupostària del nostre hospital públic de referència.

La CUP de Tarragona, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Rebutjar la creació de qualsevol organisme sanitari o aliança estratègica a les nostres comarques que impliqui la participació d’agents privats en la gestió de la sanitat pública, per tal de garantir la integritat i el caràcter públic de l’ICS.

Segon.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a informar públicament de les afectacions dels plans funcionals del Tarragonès i el Baix Penedès i a paralitzar-ne la seva implementació, fins que no hi hagi un consens entre les institucions públiques del territori i els treballadors i treballadores de la sanitat pública.

Laia Estrada Cañón
Consellera Portaveu del Grup Municipal de la CUP
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 8 de juliol de 2015

Podeu descarregar-vos aquí el document en format pdf

Segells de reconeixement d’administració oberta