Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció presentada per #TgnTT contra els abocadors il·legals i assumida per la CUP (Plenari 22 d'abril)

Moció presentada per #TgnTT contra els abocadors il·legals i assumida per la CUP (Plenari 22 d'abril)

Moció presentada per #TgnTT contra els abocadors il·legals i assumida per la CUP (Plenari 22 d'abril)

26/04/2016

El passat 21 de febrer, les xarxes van començar a bullir arrel d’un tuit que adjuntava una foto, un vídeo i una geolocalització que parlava d’un abocador il·legal. Aquest tuit va acabar destapant el que a data d’avui, ja és tot un escàndol i que ha fet sortir a la llum tota una sèrie d’abocadors il·legals repartits per la ciutat. Considerem que són necessàries actuacions urgents, algunes d’elles ja s’han dut a terme.

Des de llavors, l’aparició de més abocadors repartits per tota la geografia del terme municipal ha estat imparable: un al camí del Llorito, un altre al Camí Nou de la Budellera, un altre al davant d’Ematsa, a la ITV, al Polígon Entrevies, un a les Gavarres (que va resultar ser terme municipal de Constantí), etc.

Els abocadors il·legals són una xacra per una ciutat que vol organitzar els Jocs Mediterranis i que vol ser destinació turística de qualitat. Una xacra coneguda per l’Ajuntament de la nostra ciutat i apareguda en premsa ja fa cosa d’un any (14/05/2015 Diari de Tarragona).

Els sotasignants i un nombre important de tuitaires i ciutadans estem molt preocupats. Com és sabut, la ciutat de Tarragona, de la mateixa manera que tota la conca mediterrània, està patint una sequera important i perllongada que ha multiplicat el risc d’incendi. Donat que aquest episodi de sequera es preveu durador, tenint l’estiu a tocar i donades les característiques de la runa existent en alguns dels abocadors (fustes, plàstics i elements de ràpida combustió) creiem que el risc d’incendi és real i molt alt. L’abocador de la Budellera, per exemple, està a tocar d’una important massa forestal que d’incendiar-se, posaria en risc bona part de l’anella verda de la ciutat. No només està en joc l’ornat públic, també ho està la nostra seguretat i la preservació del medi ambient.

Seguim preocupats per l’existència dels abocadors i també per l’actual funcionamentde la deixalleria municipal. Cal tenir en compte que manca un reglament de funcionament i que s’ha registrat una pèrdua progressiva d’usuaris particulars any rere any (un 47% entre 2008 i 2014). Ens preocupa la manca d’un protocol de prevenció d’abocadors i la falta d’una campanya pública de conscienciació sobre el tema que estem tractant. Cal netejar els abocadors, però cal també un pla per prevenir-ne de futurs.

És incomprensible que a la deixalleria municipal no permetin dipositar tota la runa generada per una obra tot i tenir la llicència d’obra menor. Segons l’Ajuntament només es permeten 5 metres cúbics de runa (tot i no estar escrit en cap reglament ni protocol). El problema s’origina quan l’obra genera més runa. Quina és la solució? Un dels membres de #TgnTT no va obtenir una resposta concloent a la pregunta de si la solució era deixar-la al bosc o dipositar-la en un contenidor, i així va manifestar-ho en una instància entrada a l’OMAC el 8/01/2014 amb número de registre d’entrada 201400000618 i de la qual mai s’ha obtingut resposta.

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup de tuitaires #TgnTT proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona posarà en marxa, en el termini d’un mes, un inventari en contínua actualització de punts negres i abocadors il·legals del terme municipal de Tarragona i que sigui públic.

SEGON.- Que en el termini màxim de tres mesos, l’Ajuntament de Tarragona elabori i presenti un protocol de funcionament de la deixalleria que sigui operatiu i que doni respostes a les incidències actuals.

TERCER.- Que en el termini màxim de tres mesos, s’elabori un pla de prevenció i d’actuació contra els abocadors il·legals, tant pels ja existents, com pels nous que es puguin generar.

QUART.- Que dins d’aquest pla de prevenció i actuació, es dugui a terme una campanya de conscienciació a la població sobre el cost i el perill dels abocadors il·legals.

CINQUÈ.- Que es procedeixi a un enduriment significatiu de les multes pels infractors en matèria de Medi Ambient.

SISÈ.- Que es continuï amb la neteja dels abocadors il·legals i, en el termini d’un any, s’elabori un nou pla amb requeriments en primera instància als propietaris dels terrenys o procedir a la neteja de forma immediata i subsidiària, amb reclamació posterior, en tots aquells que presentin risc d’incendi o un perill per a la salut pública.

 

Tarragona, 11 d’abril de 2016

 

Helle KETTNER HOEBERG
Juan Antonio RUIZ CALAFÍ
Jaume MORRÓN i ESTRADÉ
Albert PUÑET BLANCO
Joan BORONAT i BARRERA
Gerard Jesus CASTELLS MARTÍ
David ALSINA MARTÍNEZ

 

Podeu descarregar-vos aquí la versió definitiva d'aquesta moció en format PDF

Segells de reconeixement d'administració oberta