Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la CUP amb el suport de cuidem la Platja Llarga, Gent Amiga de l’Anella Verda, GEPEC i GATA sobre actuacions de prevenció d'incendis i Pla Especial de protecció a l'Anella Verda de Tarragona

Moció que presenta la CUP amb el suport de cuidem la Platja Llarga, Gent Amiga de l’Anella Verda, GEPEC i GATA sobre actuacions de prevenció d'incendis i Pla Especial de protecció a l'Anella Verda de Tarragona

Moció que presenta la CUP amb el suport de cuidem la Platja Llarga, Gent Amiga de l’Anella Verda, GEPEC i GATA sobre actuacions de prevenció d'incendis i Pla Especial de protecció a l'Anella Verda de Tarragona

15/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Tarragona comptem amb un gran tresor anomenat Anella Verda, que va molt més enllà de ser la «gran excursió pel terme de Tarragona» de 34 Km, ja que és un veritable pulmó per a una ciutat ofegada per la contaminació provinent fonamentalment de la mobilitat motoritzada i dels dos polígons industrials (el nord i el sud) que es troben en part del terme municipal.

Desembocadures, hortes, boscos, màquia litoral, cordons dunars, platges extenses i petites cales, corredors biològics, el torrent del Catllar, el riu Gaià, el riu Francolí,...són elements que conformen un patrimoni natural de valor incalculable al qual hi afegim el patrimoni arquitectònic, cultural i històric que trobem amb els aqüeductes romans, els masos medievals, les cúpules modernistes, les torres de defensa, castells, cabanes de pedra seca, marges de pedra seca, sínies, aljubs, molins o sèquies. Així, l’Anella Verda forma part del mosaic de camps i boscos vertebrats per la munió de comellars, valls i torrents situats als termes municipals del Tarragonès: Vespella, El Catllar, La Riera de Gaià, Altafulla, Nulles, Renau, La Secuita-L’Argilaga, Perafort, Els Pallaresos i Tarragona.

Es tracta d’un espai que engloba indrets de notable interès biogeogràfic, paisatgístic i/o històric, amb boscos i comellars, i que al cas de Tarragona inclou les Coves del Llorito, el Pont del Diable, el Gurugú, el Clot del Mèdol, el Bosc de la Marquesa de la Punta de la Móra i la Platja Llarga i la Savinosa, la desembocadura del riu Gaià, i diferents masos i torres de defensa medievals.

Ara bé, malgrat han passat més de 5 anys des que es va crear la figura de l'Anella Verda, encara avui aquest espai no compta amb cap planejament especial que reguli els usos que s'hi poden desenvolupar així com un pressupost determinat. És imprescindible, en aquest sentit, desenvolupar un Pla Especial de Protecció de l’Anella Verda de Tarragona, on s’estableixi la regulació i el programa d’actuacions a l’espai. Aquest Pla hauria de concretar les mesures per tal d’evitar la pèrdua de biodiversitat; planificar els tractaments silvícoles necessaris per a una adequada prevenció d’incendis; impulsar la figura del Parc Agrari que inclouria tant l'Horta Gran del Francolí com l'Horta de la Plana de Tamarit, apostant per la recuperació de sèquies i sínies; possibilitar la reintroducció d'espècies vegetals rarificades i protegides (com la servera, la sabina litoral, la moixera de guilla), d’espècies de duna i reraduna, i d'espècies no tant rarificades com el roure, l'alzina, el lledoner o l'arboç.

L'altra gran mancança, assenyalada tant per la CUP de Tarragona com per moltes entitats i associacions ecologistes, és la materialització del Consorci Mancomunat de l’Anella Verda Gaià-Francolí. Aquesta figura de gestió ha estat reivindicada en diverses ocasions, ja que els espais naturals no entenen les fronteres administratives i la coordinació entre els propietaris de les finques, les administracions públiques afectades (Ajuntament de Tarragona, El Catllar, La Riera, Els Pallaresos, Altafulla, Generalitat de Catalunya, Estat Espanyol per la competència que encara tenen de les platges, Consell Comarcal del Tarragonès i Diputació de Tarragona), el Consorci turístic dels 11 municipis del Baix Gaià,  i les entitats ecologistes del territori és clau per tal de planificar la protecció i la gestió forestal de l’Anella Verda a la comarca del Tarragonès, però també per a potenciar l’espai turísticament en fires i en els àmbits que pertoquin.

Els recursos econòmics i humans que es destinen per a la salvaguarda del medi natural a la nostra ciutat, estan molt per sota del que seria necessari, donada la constatació de la creixent pèrdua de biodiversitat (principalment provocada per la destrucció d'hàbitats) i del canvi climàtic. En aquest sentit, són moltes les actuacions que caldria dur a terme a la nostra ciutat per tal de millorar la protecció de l'Anella Verda, així com per a potenciar i recuperar zones d'horta tant al Gaià com al Francolí sota el paradigma de l'agroecologia, o bé per a rehabilitar els diversos masos que alberga l'Anella Verda.

Ara bé, davant les dues gras mancances de planejament i gestió, després que a Catalunya haguem tingut un hivern meteorològic molt càlid, amb alguns rècords històrics, segons el balanç climàtic de Meteocat, hi ha una qüestió prioritària que cal resoldre amb la major celeritat: calen accions preventives per a evitar que hi hagi un gran incendi a l'Anella Verda.

Malgrat el foc forma part de la dinàmica natural dels nostres boscos mediterranis, l'abandonament de les activitats primàries (tant les agrícoles com les ramaderes i les silvícoles) ha afavorit l'augment de combustible en forma de sotabosc, la qual cosa provoca incendis devastadors. Sense aprofundir en els motius que ens han dut a aquest abandonament dels boscos, una cosa està clara: el pulmó de la nostra ciutat es troba totalment indefens en front l'amenaça dels incendis forestals i cal actuar en conseqüència.

 

Per aquests motius, des del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA proposem l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER- Que al llarg del 2016 s’elabori, es consensuï, i s’aprovi un Pla d’actuacions de prevenció i extinció d’incendis de l’Anella Verda de Tarragona, contribuint també aquest Pla a que les pinedes evolucionin cap a comunitats vegetals més madures i menys piròfites, augmentant la diversitat  forestal, amb la potenciació d'espècies com l'alzina.

 

SEGON- Que en el termini màxim de dos mesos, l'Ajuntament de Tarragona dugui a terme, de manera urgent i prioritària, actuacions concretes a les dues finques municipals que hi ha a l’Anella Verda, especialment a la zona paral·lela a l’autopista, per prevenir incendis a l’època de major risc en la que estem a punt d’entrar. Aquests treballs inclouran l’adequació i revisió dels punts d'aigua destinats a bombers en cas d'incendis forestals (hidrants de les zones urbanes a l’Anella Verda, així com basses d’aigua a les zones rurals). Aquestes actuacions tindran en compte que també comença l’època de nidificació.

 

TERCER- Que en el termini d’un any s'aprovi un Pla Especial de Protecció de l'Anella Verda de Tarragona, que reguli els usos que s'hi poden desenvolupar i que concreti mesures per tal d’evitar la pèrdua de biodiversitat.

 

QUART- Que en el termini d’un any l'Ajuntament de Tarragona engegui i lideri la creació del Consorci Mancomunat de l’Anella Verda de Gaià-Francolí, el qual  estaria integrat pels ajuntaments de Tarragona, El Catllar, La Riera, Els Pallaresos i Altafulla; la Generalitat de Catalunya, l'Estat Espanyol (per la competència que encara té de les platges), el Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona; els propietaris de les finques i les entitats ecologistes del territori.

 

CINQUÈ- Que de cara als pressupostos del 2017 l’Anella Verda compti amb una partida pressupostària pròpia per tal de dur a terme les actuacions necessàries i explicitades en els punts anteriors 2 i 3.

 

SISÈ- Que es reactivi la comissió de treball de l’Anella Verda, que es va formar en el moment d’impulsar el projecte, el mandat 2007-2011, amb l’objectiu de vetllar pel correcte funcionament de les actuacions que s’hi duguin a terme. Aquesta comissió estaria composta per les tècniques i responsables polítiques amb competències sobre l’Anella Verda, així com per consellers i conselleres dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, i es reuniria amb una periodicitat quadrimestral.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

 

Tarragona, Països Catalans, 11 març de 2016   

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

Segells de reconeixement d’administració oberta