Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la CUP de Tarragona amb l'Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per la creació del Bus Universitari (Plenari juny 2016)

Moció que presenta la CUP de Tarragona amb l'Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per la creació del Bus Universitari (Plenari juny 2016)

Moció que presenta la CUP de Tarragona amb l'Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per la creació del Bus Universitari (Plenari juny 2016)

22/06/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Segons les tarifes publicades pels diferents consorcis de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona que coordinen el servei d'autobús interurbà arreu del territori autonòmic, els i les estudiants de la Universitat Rovira i Virgili del Camp de Tarragona són les que han de pagar més diners per utilitzar aquest transport.

Aquest fet genera un greuge territorial entre els i les estudiants del Camp i les de la resta de comarques que, a més, recau en un sector social amb escassos recursos econòmics i, especialment, en aquells i aquelles estudiants que viuen en els municipis més llunyans als centres d'ensenyament universitari.

Si bé, aquests greuges s'intenten resoldre pel que fa al transport durant l'etapa d'ensenyament obligatori a través de les beques de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, durant l'etapa l'ensenyament universitari no existeixen aquestes polítiques de discriminació positiva.

Actualment, la majoria d'estudiants que han de desplaçar-se d'un municipi a un altre per anar a la universitat utilitzen el transport privat, el que planteja un model de transport completament insostenible, tant en termes de mobilitat com de medi ambient.

A més, cal tenir en compte que els i les estudiants que utilitzen l'autobús interurbà per anar fins a la universitat, són aquells i aquelles que no disposen de cap altra alternativa de transport.

I, no sols això, sinó que l'oferta de transport públic del Camp de Tarragona és molt més reduïda que a d'altres comarques catalanes, i especialment, d'aquelles comarques i municipis més allunyats de Reus, Vila-seca i Tarragona, que és on es concentren els centres d'ensenyament universitari.

Cal tenir en compte, que el consorci de l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona està conformat principalment pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a més dels ajuntaments de Calafell, Cambrils, Falset Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca, i dels consells comarcals de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

Cal tenir en compte, que actualment, la URV i l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona, ja tenen signat un conveni de col·laboració per establir una tarifa especial per als i les estudiants de la URV que és insuficient.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP, l’Assemblea d’Educació i Psicologia de la URV i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) proposen al Ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Instar l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili a la creació d'una nova tarifa de bus interurbà, a curt termini, per als i les estudiants de la URV que no representi un greuge comparatiu amb la resta d'estudiants de les universitats catalanes.

SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a implementar una tarifa única de bus interurbà i rodalies ferroviàries per a tots i totes les estudiants de les universitats catalanes per al proper curs 2016-2017.

TERCER.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Universitat Rovira i Virgili i a l’Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 16 de juny de 2016

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta