Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la Candidatura d'Uunitat Popular de Tarragona (CUP) sobre el Sistema d’Emergències i ambulàncies a la ciutat de Tarragona

Moció que presenta la Candidatura d'Uunitat Popular de Tarragona (CUP) sobre el Sistema d’Emergències i ambulàncies a la ciutat de Tarragona

Moció que presenta la Candidatura d'Uunitat Popular de Tarragona (CUP) sobre el Sistema d’Emergències i ambulàncies a la ciutat de Tarragona

14/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El passat mes de gener tots els grups municipals representats al Consell Plenari de l’Ajuntament vam aprovar una Declaració institucional en defensa del sistema d’emergències i ambulàncies al Camp de Tarragona.

En aquesta declaració s’instava a la Generalitat de Catalunya a “no reduir novament cap dels serveis relacionats amb el Servei d’Emergències Mediques” i a “dotar a aquest servei a la ciutat d’un Vehicle d’Intervenció Ràpid, 1 Servei Vital Avançat (UCI mòbil) i 2 vehicles de Suport Vital Bàsic, tots ells operatius durant les 24 hores del dia, com a mínim”.

També el passat mes de gener el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va instaurar el nou model de distribució del Sistema d'Emergències Mèdiques a les comarques del Camp de Tarragona, un dels últims invents en matèria de Salut de l’exconseller Boi Ruiz. Un sistema de distribució que va començar a instaurar-se el novembre passat a les comarques de Ponent i que ha finalitzat aquest gener passat a tot el territori autonòmic. Es tracta del concurs públic més gran de la legislatura, amb un cost de 214 milions d'euros a l'any durant deu anys.

Fruit de la posada en funcionament d’aquest nou sistema, pel que fa al Sistema Vital Bàsic, l’ambulància que hi havia al barri de Sant Pere i Sant Pau ha desaparegut; l’ambulància que hi havia a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i donava suport a la ciutat també ha desaparegut, i pel que fa al Sistema Vital Avançat, l’ambulància medicalitzada que hi havia passarà a comptar amb només un o una infermera, que es complementa amb un metge que es desplaça amb un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR).

A més d’aquesta reducció del servei, cal afegir en relació a la implementació del VIR les conseqüències de l'aplicació per part del govern espanyol del Real Decreto 954/2015, de 23 d'octubre, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de la infermeria.

L’aplicació d’aquest Decreto es veu afectat amb la nova distribució del Sistema d'Emergències Mèdiques. D’una banda, la infermeria no pot aplicar cap tractament mèdic en el lloc de l'emergència fins que el metge li hagi prescrit. Un cop el vehicle de suport vital avançat arriba a l'emergència, s'ha d'esperar a l'arribada del Vehicle d'Intervenció Ràpida. Mentrestant, la infermeria es posa en contacte amb el metge per fer-li un primer diagnòstic, però aquest no pot prescriure cap tipus de tractament mèdic mitjançant aquest mètode perquè no té cobertura legal, és a dir, no té responsabilitat civil.

D’acord a l’exposat, aquest nou model de distribució del Sistema d'Emergències Mèdiques no garanteix un servei adequat. En nom de la rapidesa en l’assistència per arribar a l’emergència (fet que no sempre es produeix) es perd la qualitat assistencial per seguir un protocol que ha allargat el procés d'atenció, amb els efectes que això pot tenir en un pacient afectat.

Atès que el model anterior tenia una certa estructura funcional, malgrat les mancances denunciades pels sindicats i els equips professionals, i agreujades per les retallades del Departament de Salut, la implantació d'aquest nou model pot suposar un deteriorament en la qualitat assistencial que rep la ciutadania.

Per tot això, des del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA proposem l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a revertir la implementació del nou model de Sistema d’Emergències Mèdiques i tornar a l’anterior sistema.

SEGON: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a recuperar els serveis eliminats amb aquest canvi de sistema i recordar de nou el contingut de la Declaració aprovada per aquest Consistori el passat mes de gener.

TERCER: Manifestar el suport de l’Ajuntament al col·lectiu de treballadors i treballadores del Servei d’Emergències Mèdiques valorant la tasca professional que desenvolupen, la qual constitueix un servei bàsic i elemental per a la ciutadania.

QUART: Fer arribar aquest acord al gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, al Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris que conformen el Parlament de Catalunya.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans,  8 de març de 2016

 

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

Segells de reconeixement d’administració oberta