Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la CUP per a la conservació i manteniment del conjunt arqueològic de la Tàrraco romana (Plenari maig 2016)

Moció que presenta la CUP per a la conservació i manteniment del conjunt arqueològic de la Tàrraco romana (Plenari maig 2016)

Moció que presenta la CUP per a la conservació i manteniment del conjunt arqueològic de la Tàrraco romana (Plenari maig 2016)

06/06/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Tàrraco va ser una ciutat administrativa i mercantil important a l'època romana i el centre del culte imperial per a totes les províncies ibèriques. Es va dotar amb molts edificis i parts d'aquests s'han descobert en una sèrie d'excavacions excepcionals. Encara que la majoria són fragmentàries i que moltes es conserven sota els edificis més recents, les restes que hi perviuen esbossen una idea de la grandesa d'aquesta capital provincial romana.

L'any 2000 la Unesco va declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco patrimoni mundial de la humanitat. D'aquesta manera, d'una banda, amb la denominació es reconeixia que les restes romanes de Tàrraco són d'excepcional importància en el desenvolupament de la planificació i el disseny urbà romans i que aquesta planificació va servir com a model per a les capitals de província en el món romà en altres llocs; d'altra banda, es posà de manifest que Tàrraco proporciona un testimoni eloqüent i sense precedents d'una etapa important en la història dels pobles de la Mediterrània en l'antiguitat.

El conjunt arqueològic declarat per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat de la ciutat de Tarragona eren els següents monuments: les Muralles, Recinte de culte i Fòrum Provincial, el Circ, Fòrum de la Colònia, el Teatre, l’ Amfiteatre, la Necròpolis Paleocristiana, l’Aqüeducte, la Torre dels Escipions i la Pedrera del Mèdol.

Després de 16 anys de la declaració de la Unesco alguns dels monuments del Conjunt Monumental pateixen un estat de deixadesa i abandonament:

El Fòrum de la Colònia:  presenta la tanca perimetral molt malmesa, la passarel·la no està adaptada a persones amb dificultats de mobilitat igual que la resta del conjunt. No es pot accedir pel  carrer Cervantes.  La senyalització està molt deixada. Està desconnectat d’altres espais d’època romana com la cova subterrània o els edificis de la trama suburbana. Dins al monument  hi ha un fort impacte visual degut a façanes deteriorades de les cases veïnes.


El Museu paleocristià:  el  1992 va tancar temporalment per unes suposades  obres de millora. El 2015 es va reobrir la Necròpolis però el Museu Paleocristià continua sense data d’obertura.  Una de les parts on hi havia es troba dins el centre comercial de Parc Central.


El Teatre: es troba tancat al públic i només es pot veure a través d’una tanca d’obra que té un fort impacte visual. A la vegada que l’edificis es troba al voltant de magatzems i edificis amb mal estat al seu voltant. Al mig del Teatre encara hi ha restes (forjats i pilars de ciment) dels fonaments d’un edifici a mig construir.

Dintre del conjunt monumental declarat patrimoni de la humanitat van quedar fora de la seva designació les Coves del Llorito i la Trama suburbana,  quedant d’aquesta manera apartades del conjunt monumental i consegüentment caiguessin en un desinterès institucional per la preservació.

Les Coves del Llorito: És la gran pedrera que a diferència de la del Mèdol, del Pont de Diable o de la Llarga ha quedat oblidada. Actualment les coves no estan senyalitzades, estan plenes de brutícia i pintades, algunes d’elles de caràcter nazi. Hi ha risc d’esfondrament.


La Trama suburbana: Ha patit força per la urbanització de la zona. Actualment no hi ha un pla especial de protecció dels solars encara pendents de construir. Les restes es troben disseminades i no hi ha cap pla museístic d’actuació conjunt de tota la trama.

 Per tot això el Grup Municipal de la CUP , proposa al Ple Municipal  l’adopció del següent ACORD:

-PRIMER: L’Ajuntament adoptarà les mesures següents per tal de mantenir, conservar, preservar i dinamitzar el Conjunt Monumental de la Tàrraco Romana:

El Fòrum de la Colònia:

-Que s’ obri  l'espai com a parc públic i zona verda d’interès arqueològic de la zona centre de la ciutat.
-Que es suprimeixin  les barreres arquitectòniques i es faci l’arranjament de la tanca perimetral.
-Que es millori  l’impacte visual de l' entorn (façanes veïnes deteriorades, plafons...)
-Que es millori el tractament museogràfic de l'entorn, fent-lo més pedagògic.
-Que es connecti el Fòrum amb les restes romanes de la Trama Suburbana.

Museu Paleocristià:

- Que s’elabori  un projecte viable de restauració de tots els espais funeraris.

- Que es realitzi  la connexió amb les restes de Parc Central (Conjunt Paleocristià del Francolí) així com les situades al carrer Vidal i Barraquer.

El Teatre:

-Que es delimiti, dignifiqui i es netegi  tot el conjunt arqueòlogic.
-Que es suprimeixin els elements que generen un fort impacte visual.
-Que es faci un pla de dinamització sociocultural de la Part Baixa a partir de l’obertura de l’espai.

Les Coves del Llorito:

-Que es dignifiquin les tres  coves ara plenes de brutícia i pintades i es programin excavacions per conèixer millor el jaciment.
-Que s’integrin les coves a la trama romana de l’anella verda de la ciutat (Centcelles, Pont del Diable, el Mèdol, Torre Escipions, Pedrera Platja Llarga...)
-Que es recuperi i senyalitzi el conjunt sense afectació de la zona boscosa del Llorito.
-Que s’ incorporin les coves dins el context i rutes de la memòria històrica

La Trama Suburbana:

-Que es faci la delimitació i senyalització de la trama suburbana de la ciutat així com l’establiment  de zones de risc arqueològic de solars pendents d’edificar.
-Que s’incorpori al circuit de visites les restes existents en els edificis dels voltants del carrer Pere Martell fins al carrer Vapor.
-Que siguin visitables les restes exteriors les restes de les termes privades així com de les naus portuàries del carrer Ferrer i Duran.

 

Tarragona, Països Catalans, 12 de maig del 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta