Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports FAQ

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre mobilitat, aparcaments, trànsit i transports de l'Ajuntament de Tarragona

Com puc demanar un espai de càrrega i descàrrega?

Si l'espai s'ha d'utilitzar per un període inferior a 48 hores, el permís cal demanar-lo a la Guàrdia Urbana. Per a períodes superiors, cal demanar-lo a l'OMAC. S'ha de tenir en compte, però, que la creació de reserves de càrrega i descàrrega corresponen als serveis tècnics de l'Ajuntament per tal que, atenent a una adequada ordenació del trànsit, quedi safistefa suficientment la demanda existent en cada zona. L'Ajuntament es reservarà la facultat de limitar-les o, fins i tot, suplimir-les en qualsevol moment, quan sigui necessari des del punt de vista de l'interès general.

En aquest enllaç a e-Tràmits trobareu més informació sobre els permisos d'ocupació de la via pública.

Com puc demanar un gual?

Les llicències de guals se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de la documentació que determina la normativa aplicable, i s'hauran d'abonar les taxes corresponents. També hauran de demanar-se per escrit les baixes, i les ampliacions i reduccions d'espai.

En aquest enllaç a e-Tràmits trobareu tota la informació que necessiteu per sol·licitar un gual.

Quin és el màxim de velocitat a les vies urbanes?

El límit màxim autoritzat és de 50 quilòmetres per hora a les vies urbanes. No obstant això, les autoritats municipals podran restringir aquest límit en funció de les característiques pròpies de cada via.

Quina diferència hi ha entre les zones blava, verda i taronja?

  • Zones blaves: places creades per permetre l'estacionament a zones de la ciutat amb molta demanda. Estan destinades a estacionaments de curta durada (màxim 2 hores).
  • Zones verdes: places destinades a l'estacionament de llarga durada per als residents, i de curta durada per als no residents (que poden estacionar amb un màxim de 2 hores).
  • Zones taronges: places per a l'estacionament de llarga durada (màxim 1 dia). La tarifa és per dies tant per a residents com per a no residents, però els residents tenen descompte.

 

Limitació de temps segons usuaris i zones:
  zona blava zona verda zona taronja
residents 2 hores 2 dies 1 dia
no residents 2 hores 2 hores 1 dia
 

 

Si tinc un vehicle híbrid, tinc dret a alguna bonificació?

Segons l'Ordenança fiscal a l'article número 6.2: "Als vehicles bimodals (elèctric i gasolina) se’ls aplicarà, a la quota de l’impost, la següent bonificació, tenint en compte la potència de la classe de turisme:
  • De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals..................70%
  • De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals................50%
  • De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals................25%
  • De 20 cavalls fiscals en endavant ..............0%"
 
 
Segells de reconeixement d'administració oberta