Esteu aquí: Inici Next Generation Pla Educatiu d'Entorn Tarragona curs 2022/23

Pla Educatiu d'Entorn Tarragona curs 2022/23

Cada curs el Departament d’Educació estableix les addendes per al conveni dels Plans Educatius d'Entorn (PEE). Aquest 2022-2023 s’ha rebut part de la dotació econòmica finançada des dels fons europeus Next Generation EU i a través del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (Component 21 MRR) – Next Generation EU, que es gestiona igualment a través del Departament d’Educació, amb les característiques següents:

  • Dotació Component 21 MRR: 314.513,00 €
  • Import aprovat: 280.112,90 €
  • Termini d’execució: curs 2022/2023

La dotació assignada és per al desplegament de les següents activitats palanca:

MENTORIA SOCIOEDUCATIVA

És una metodologia d'intervenció social i educativa en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en vincles de confiança, les persones mentores acompanyen a persones mentorades, que es troben en una situació de risc d'exclusió, per afavorir el seu desenvolupament social i personal.

Import adjudicat: 14.636,27 €

TALLERS DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EDUCATIU

Aquests tallers són una acció educativa orientada a acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics, i tenen per objectiu contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques, a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, a afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i l’entorn escolar i també a l’adquisició d’habilitats i competències socials i psicoemocionals. Ofereixen també oportunitats d’ús significatiu de la llengua en contextos de convivència i d’interacció positiva, així com impulsar i promoure l’ús social de la llengua catalana com a eina fonamental per a la construcció d’una societat cohesionada i equitativa.

Import adjudicat: 135.000,00 €

PROMOCIÓ DE LES OPORTUNITATS EDUCATIVES MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA

Des d’una perspectiva d’equitat i educació a temps complet, aquesta actuació ha de facilitar i promoure la participació de l’alumnat en situació de més vulnerabilitat educativa en activitats extraescolars i de lleure educatiu més enllà de l’horari lectiu, en període de vacances i durant l’estiu: activitats fisicoesportives, culturals, artístiques, formatives (idiomes, competència digital...).

L’acció coordinada i complementària dels diferents agents socioeducatius és especialment rellevant per facilitar la connexió d’aprenentatges i acompanyar l’alumnat en la construcció amb èxit del seu propi projecte de vida en les diferents dimensions, acadèmica, personal i social.

El Passaport Edunauta: una eina contra la inequitat educativa en el fora escola

És un projecte que connecta, reconeix i fa visibles els aprenentatges dels infants de 3 a 12 anys més enllà de l’escola, promovent l’accés a tots els nens i nenes d’un municipi, barri o territori a activitats educatives obertes, independentment del seu origen social.

Es basa en una metodologia innovadora i internacionalment reconeguda, els passaports d’aprenentatge (learning passaports), que són eines que catalitzen i connecten tota la potència educativa d’un territori envers l’equitat.

Import adjudicat: 17.978,18 €

Tast de jocs

És una proposta educativa que té com a objectius oferir una proposta d’activitats extraescolars de qualitat, diversa i equitativa; contribuir a l’èxit educatiu d’infants i joves del municipi i, per últim, connectar la potència educativa del territori des d’una perspectiva d’educació a temps complet. El projecte es concreta en l’organització d’una jornada en un espai públic, d’un circuit tancat amb jocs educatius on hi constin diferents temàtiques: joc manipulatiu, joc lingüístic, joc abstracte, joc familiar, joc matemàtic, i d’altres propostes de jocs. Participen en aquesta experiència centres educatius de primària i secundària de Tarragona.

La finalitat és donar visibilitat a accions educatives en espais públics dels entorns escolars i potenciar els jocs de taula com a eina de desenvolupament i aprenentatge.

Import adjudicat: 6.900 €

Patis oberts

És un projecte amb caràcter preventiu i d’intervenció sociocomunitària directa que entén el lleure com un mitjà de socialització en la relació dels infants i joves i com a instrument d’inclusió social. Consisteix en l’obertura i la dinamització de patis escolars en horari de cap de setmana i mitjançant el lleure educatiu. Es tracta d’una prova pilot que s’inica a dues escoles del centre de la ciutat. Més informació.

Import adjudicat: 10.054,80 €

Matins en família

El projecte “Matins en família” és una iniciativa del pla educatiu d’entorn (PEE), que té com a propòsit afavorir la participació de les famílies en el temps de lleure, oferir activitats socioeducatives per als infants i les seves famílies,  reforçar hàbits saludables, i descobrir diferents zones d’influència del Pla Educatiu d’Entorn, tot fomentant la convivència, amb activitats comunitàries a l’aire lliure.

Es fan un total de nou sortides pedagògiques durant els cap de setmana. En cadascuna d’aquestes sortides, a part d’una passejada per fer la descoberta de l’entorn, hi ha una activitat artística i diferents dinàmiques familiars, amb la intenció d’incentivar el joc des de tallers basats en l’experimentació.

Import adjudicat: 6.937,31 €

Laboratoris Creatius

Els Laboratoris Creatius són una proposta adreçada a infants i adolescents de la ciutat (de 3 a 12 anys) que utilitzen l’art com mitjà educatiu. Tenen l'objectiu de garantir un lleure inclusiu i integrador que permeti incrementar les oportunitats educatives més enllà de l’escola. Aquest projecte es duu a terme durant el mes de juliol, del 3 al 28, de dilluns a divendres, en horari de matí (de 9 a 13 h).

En total s'ofereixen cinc Laboratoris Creatius, en cinc centres educatius de la ciutat i buscant una distribució territorial equilibrada. L'activitat proposada és gratuïta amb una oferta total de 600 places.

Import adjudicat: 62.591,99 €

Segells de reconeixement d'administració oberta