Esteu aquí: Inici Next Generation Pla Educatiu d'Entorn Tarragona curs 2023/24

Pla Educatiu d'Entorn Tarragona curs 2023/24

A partir del curs 2023/2024, la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Tarragona, per al desenvolupament dels plans educatius d’entorn, es vehicula mitjançant la signatura d’un conveni per al període comprès entre els cursos 2023/2024 i 2026/2027, ambdós inclosos.

Mitjançant Resolució, de data 17 de novembre de 2023, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va autoritzar la transferència de recursos econòmics provinents del mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea Next Generation EU (Component 21 Inversió 02) a diversos ajuntaments pel desplegament de les actuacions dels Plans educatius d’entorn (PEE) durant el curs 2023-2024, inclòs l’Ajuntament de Tarragona, amb les característiques següents:

  • Dotació Component 21 MRR: 227.000,00 €
  • Termini d’execució: curs 2023/2024

La dotació assignada és per al desplegament de les següents activitats palanca:

Mentoria socioeducativa

És una metodologia d'intervenció social i educativa en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en vincles de confiança, les persones mentores acompanyen persones mentorades, que es troben en una situació de risc d'exclusió, per afavorir el seu desenvolupament social i personal.

Import adjudicat: 14.799,84 €, IVA exempt

Tallers de suport i acompanyament educatiu i d’oportunitats més enllà de l’escola

Aquests tallers són una acció educativa orientada acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics. Tenen per objectiu contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques, hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, a afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i l’entorn escolar i també a l’adquisició d’habilitats i competències socials i psicoemocionals. Ofereixen també oportunitats d’ús significatiu de la llengua en contextos de convivència i d’interacció positiva, i implusen i promouen l’ús social de la llengua catalana com a eina fonamental per a la construcció d’una societat cohesionada i equitativa.

Import adjudicat: 123.120,00 €, IVA exempt

Tallers de suport educatiu d’expressió musical i artística "Calidoscopi Educatiu"

Amb el projecte “Calidoscopi Educatiu” es pretén fer servir la creació artística com a eina socioeducativa i de desenvolupament de joves, així com de promoció de l’accés a l’expressió i la participació cultural i artística.

S'ofereixen 3 tallers (“Taller de dansa Hip Hop i breakdance”, “Taller de Dj” i “Taller d’art plàstic urbà”), cadascun dels quals té 3 sessions, amb una durada de 2 hores cadascuna, i es duen a terme durant 4 setmanes, en una zona diferent de la ciutat cada setmana; el que fa un total de 15 sessions per a cada taller.

Import adjudicat:  12.713,12 €, IVA exempt

Tallers familiars. Experiències educatives en família

El projecte “Tallers familiars. Experiències educatives en família” consisteix en una proposta socioeducativa per fer en família durant els caps de setmana, amb l’objectiu de ser una descoberta de diferents indrets i de la història de la ciutat, utilitzant com a fil conductor la Tarraco Romana.

Els tallers es fan en diferents indrets de la ciutat i tenen com a eix temàtic algun element, personatge, activitat, etc., relacionat amb la Tarraco romana.

Aquest projecte té com a propòsit afavorir la participació de les famílies en el temps de lleure, oferir activitats socioeducatives per als infants i les seves famílies, reforçar hàbits saludables, tot fomentant la convivència, amb activitats comunitàries a l’aire lliure.

Es fan un total de vuit tallers pedagògics i sortides culturals durant els caps de setmana. En cadascuna d’aquestes sortides, a part d’una passejada per fer la descoberta de l’entorn, hi ha una activitat artística i diferents dinàmiques familiars. Cada taller té una durada d’entre dues i tres hores.

Import adjudicat:  7.300,00 €, IVA exempt

Tallers de Suport Escolar Diversificat: Laboratoris Creatius

Els Laboratoris Creatius són una proposta adreçada a infants i adolescents de la ciutat (de 3 a 12 anys) que utilitzen l’art com mitjà educatiu. Tenen l'objectiu de garantir un lleure inclusiu i integrador que permeti incrementar les oportunitats educatives més enllà de l’escola. Aquest projecte es duu a terme durant el mes de juliol, del 1 al 26, de dilluns a divendres, en horari de matí (de 9 a 13 h).

En total s'ofereixen cinc Laboratoris Creatius, en cinc centres educatius de la ciutat, buscant una distribució territorial equilibrada. L'activitat proposada és gratuïta amb una oferta total de 600 places.

Import adjudicat:  67.995,65 €, IVA inclòs

Segells de reconeixement d'administració oberta