Esteu aquí: Inici Next Generation Projectes denegats

Projectes denegats

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL. C02, I05

Projecte: Escola pública de Sant Salvador

 • Pressupost de despeses: 986.599,57 €
 • Data resolució: 02/12/2022
 • Resultat: No atorgada
 • Motiu: No haver assolit puntuació suficient en el procediment de concurrència competitiva.

AJUTS PER A LA MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATIONEU. C24, I02, P02

[Convocatòria 2023]

Projecte de transformació, modernització i gestió sostenible de les infraestructures dels equipaments escènics i musicals de l’Ajuntament de Tarragona

 • Pressupost de despeses: 65.265,84 €
 • Data de resolució: 24/05/2023
 • Resultat: No atorgada
 • Motiu: No haver assolit la puntuació mínima exigida.

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL. C02, I05

Projecte: Banc de la Ciència i el coneixement

 • Pressupost de despeses:  6.166.972,40 €
 • Data de resolució: 26/06/2023
 • Resultat: No atorgada
 • Motiu: No haver assolit puntuació suficient en el procediment de concurrència competitiva.

Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d'arts ESCÈNIques I MUSICALS. C24, I02, P02

Projecte: Modernització i gestió sostenible dels teatres Tarragona i Metropol

 • Pressupost reformulat de despeses: 158.660,10€
 • Ajut revocat: 61.336 €
 • Data resolució:  2/10/2023
 • Resultat: Revocada
 • Motiu: Problemes tècnics en la execució

Actuacions:

 • Millores tècniques en projecció, so i il·luminació al Teatre Tarragona.

​Programa d’ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. C13, i04

[Convocatòria 2023]

Projecte: Tarragona, ciutat de comerç, mercats, tecnologia i talent

 • Pressupost de despeses: 2.193.730 €
 • Data resolució: 08/11/2023
 • Resultat: Desestimada
 • Motiu: Manca de dotació pressupostària suficient

​Programa PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. MRR. C23, I01

[Convocatòria 2023]

Projecte: Contractes formatius per a l’obtenció de la pràctica professional

 • Pressupost de despeses: 321.088,8 €
 • Data resolució: 29/11/2023
 • Resultat: No concedida
 • Motiu: Manca de dotació pressupostària suficient

​ajudes europees a instal·lacions esportives que fomentin el turisme esportiu sostenible, c26

[Convocatòria 2023]

Projecte1: Vestuaris camp de rugbi de l’Anella Mediterrània

 • Pressupost de despeses: 841.762,32 €
 • Data de resolució: 11/03/2024
 • Resultat: Desestimat
 • Motiu: No s'adequa a l’objecte de la convocatòria

Projecte2: Cobertor tèrmic piscina Sylvia Fontana (Anella Mediterrània)

 • Pressupost de despeses: 193.243,38 €
 • Data de resolució: 11/03/2024
 • Resultat: No concedida
 • Motiu: No ha assolit puntuació suficient en el procediment de concurrència competitiva

​PROGRAMA EXPERIÈNCIES TURISME ESPANYA. c14, I04,P01

[Convocatòria 2023]

Projecte: Red de destinos Hispania Romana

 • Pressupost de despeses: 1.208.790 €
 • Data resolució: 21/03/2024
 • Resultat: Desestimat
 • Motiu: Manca de crèdit pressupostari suficient

Segells de reconeixement d'administració oberta