Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Discapacitat Consell Municipal

Consell Municipal

Què és?

El Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona és un òrgan permanent de participació ciutadana, de consulta i d'assessorament per a la promoció d'accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l'àmbit públic municipal de Tarragona. S'integra dins de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona i té com a principal funció oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació amb els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.

Què fa?

 • Assessorar i informar l'Ajuntament de Tarragona sobre aquells temes que facin referència a la discapacitat a Tarragona.
 • Ser un instrument de participació i col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona per totes aquelles actuacions, generals o adreçades al col·lectiu, que aquest desenvolupi i que afectin la condició de discapacitat de la ciutadania.
 • Ser el marc ordinari de les relacions de l'Ajuntament amb les organitzacions, associacions i entitats de les persones amb discapacitat de Tarragona.
 • Elevar propostes de millora de l'accés de la ciutadania amb discapacitat en qualsevol àmbit públic municipal en virtut del principi de transversalitat.
 • Promoure la constitució i organització de noves entitats i associacions que treballin prioritàriament amb situacions de discapacitat, així com vetllar perquè siguin dotades dels equipaments i mitjans adients.
 • Promoure la celebració d'actes, trobades de discussió i assemblees de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions sobre els problemes socials de la salut, culturals, econòmics, de treball, formatius, etc.

Qui hi participa?

 • Les entitats i organitzacions que tenen com a objectiu social el foment del respecte als valors inherents a la discapacitat i el treball per a la millora de la qualitat de vida de les persones discapacitades de Tarragona.
 • La ciutadania interessada a col·laborar amb el Consell per a la promoció d'accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l'àmbit públic de Tarragona.
 • Representació tècnica i política de l'Ajuntament.

Actes

Com participar-hi?

Qualsevol entitat que vulgui participar en el Consell Municipal de la Discapacitat haurà de presentar, al Registre General de l'Ajuntament:

 • Una sol·licitud adreçada a l'alcaldia i signada per la persona que representi legalment l'entitat.
 • Una proposta de la persona representant al Consell i fins a dues persones suplents.
 • En cas que estigui inscrita en el registre municipal d'entitats i associacions, l'entitat farà constar el número d'inscripció a la sol·licitud.
 • Una còpia dels estatuts de l'entitat i una còpia de la memòria síntesi que acrediti la relació d'activitats que desenvolupen a Tarragona o que donen assistència a persones discapacitades empadronades a la ciutat.

Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin participar hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament una sol·licitud adreçada a l'alcaldia en què s'exposin els motius de la voluntat de col·laboració amb el Consell, així com l'assumpció del compromís d'assistir regularment a les sessions que se celebrin.

Podeu consultar en aquest enllaç el Reglament del Consell Municipal de la Discapacitat.

Segells de reconeixement d'administració oberta