Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Discapacitat Consell Municipal de la Discapacitat

Consell Municipal de la Discapacitat

Què és?

El Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona és un òrgan permanent de participació ciutadana, de consulta i d'assessorament per a la promoció d'accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l'àmbit públic municipal de Tarragona. S'integra dins de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona i té com a principal funció oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació amb els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.

Què fa?

 • Assessorar i informar l'Ajuntament de Tarragona sobre aquells temes que facin referència a la discapacitat a Tarragona.
 • Ser un instrument de participació i col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona per totes aquelles actuacions, generals o adreçades al col·lectiu, que aquest desenvolupi i que afectin la condició de discapacitat de la ciutadania.
 • Ser el marc ordinari de les relacions de l'Ajuntament amb les organitzacions, associacions i entitats de les persones amb discapacitat de Tarragona.
 • Elevar propostes de millora de l'accés de la ciutadania amb discapacitat en qualsevol àmbit públic municipal en virtut del principi de transversalitat.
 • Promoure la constitució i organització de noves entitats i associacions que treballin prioritàriament amb situacions de discapacitat, així com vetllar perquè siguin dotades dels equipaments i mitjans adients.
 • Promoure la celebració d'actes, trobades de discussió i assemblees de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions sobre els problemes socials de la salut, culturals, econòmics, de treball, formatius, etc.

 

Qui hi participa?

 • Les entitats i organitzacions que tenen com a objectiu social el foment del respecte als valors inherents a la discapacitat i el treball per a la millora de la qualitat de vida de les persones discapacitades de Tarragona.
 • La ciutadania interessada a col·laborar amb el Consell per a la promoció d'accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l'àmbit públic de Tarragona.
 • Representació tècnica i política de l'Ajuntament.

 

Com participar-hi?

Qualsevol entitat que vulgui participar en el Consell Municipal de la Discapacitat haurà de presentar, al Registre General de l'Ajuntament:

 • Una sol·licitud adreçada a l'alcaldia i signada per la persona que representi legalment l'entitat.
 • Una proposta de la persona representant al Consell i fins a dues persones suplents.
 • En cas que estigui inscrita en el registre municipal d'entitats i associacions, l'entitat farà constar el número d'inscripció a la sol·licitud.
 • Una còpia dels estatuts de l'entitat i una còpia de la memòria síntesi que acrediti la relació d'activitats que desenvolupen a Tarragona o que donen assistència a persones discapacitades empadronades a la ciutat.

Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin participar hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament una sol·licitud adreçada a l'alcaldia en què s'exposin els motius de la voluntat de col·laboració amb el Consell, així com l'assumpció del compromís d'assistir regularment a les sessions que se celebrin.

Podeu consultar en aquest enllaç el Reglament del Consell Municipal de la Discapacitat.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat

carregant