Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Economia Blava Diagnosi i identificació de reptes i oportunitats

Diagnosi i identificació de reptes i oportunitats

Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica

En el marc de la convocatòria de suport i acompanyament a la planificació estratègica del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2022, per la qual s'aprovaren les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al Desenvolupament Local, es va sol·licitar el projecte: “Diagnosi d’ocupacions, perfils professionals, necessitats formatives i tendències de futur dels sectors econòmics vinculats a l’economia blava a Tarragona i la seva àrea d’influència. Identificació de reptes i definició d’estratègies”.

Aquest projecte, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 20% per l’Ajuntament de Tarragona, es va iniciar el passat mes d’abril amb l’adjudicació del servei a l’empresa Transferència de recursos avançats i nous serveis SL (Utrans) per un import de 18.089,99 € amb IVA inclòs. El projecte va iniciar-se el passat mes d’abril i el termini d’execució és fins al 31 d’octubre de 2023.

Aquest projecte consta dels següents objectius  generals i específics:

Objectius generals:

  • Anàlisis de les necessitats i oportunitats dels subsectors de l’economia blava a Tarragona ciutat i territori d’influència per desenvolupar el seu potencial econòmic i d’ocupació.
  • Definir línies de treball per reforçar els subsectors detectats, incidint en la dinamització social i empresarial d'aquells què mostrin més potencial.

Objectius específics:

  • Identificació dels sectors/subsectors de l’economia blava amb més potencial en l’àmbit socioeconòmic.
  • Detecció dels llocs de treball i dels perfils professionals amb més demanda actualment.
  • Definició de necessitats formatives i de les competències professionals claus per al futur del sector.
  • Identificació dels reptes econòmics i de sostenibilitat als quals s’enfronten els subsectors amb més potencial al territori.
  • Identificar les iniciatives d’organització i col·laboració entre el teixit empresarial i l’Administració.
  • Identificar accions per a la millora de l’ocupabilitat en els sectors i subsectors amb més potencial, quant a sensibilització, formació i creació de noves activitats econòmiques.
  • Definir línies de treball per impulsar noves activitats econòmiques i consolidar les ja existents.

Resultats

El resultat que es vol obtenir a través d’aquest projecte és una diagnosi i identificació de reptes i oportunitats del sector de l’Economia Blava a Tarragona, i la seva àrea d’influència, a partir de l’anàlisi d’ocupacions, perfils professionals, necessitats formatives i tendències de futur dels sectors econòmics associats.

Les conclusions d’aquest estudi ens haurien de permetre conèixer de quina manera la ciutat de Tarragona i la seva àrea d’influència socioeconòmica es relacionen amb el mar, com el potencien i identificar la millor fórmula per explotar-ne els seus recursos.

Alhora, i a partir dels resultats de la diagnosi, es pretén disposar d’un mapa amb els sectors econòmics i teixit empresarial vinculats a l’Economia Blava i el seu pes a Tarragona i àrea d’influència on s’identifiquin els perfils professionals, les formacions i les ocupacions vinculades; amb l’objectiu d’establir de quina manera es podria contribuir a millorar la qualificació, l’oferta formativa i l’ocupabilitat del mercat laboral de diferents sectors i subsectors vinculats a l’Economia Blava tarragonina.

Actualitat i desenvolupament del projecte

El 10 de maig de 2023, a la sala d'actes de l'Autoritat Portuària, es va fer la primera trobada dels agents socioeconòmics del territori per tal de presentar els objectius, les fases i la metodologia de participació i detecció de necessitats del projecte.

Des d’aleshores i en curs, s’estan executant les Fases 2, 3 i 4 que són les adreçades a identificar els agents socioeconòmics i elaborar un mapa de les cadenes de valor dels sectors econòmics vinculats a l’Economia Blava i detectar diferents necessitats empresarials a partir d’enquestes, entrevistes i taules d’enfocament amb el teixit socioeconòmic.

L’enquesta que s’ha fet arribar al conjunt del teixit empresarial del territori vinculat als sectors de l’economia Blava es la següent:

ENQUESTA

El termini per respondre l’enquesta resta obert i es convida els agents que se sentin identificats amb el projecte a respondre-la.

Notícies relacionades

Segells de reconeixement d'administració oberta