Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Mesures de suport a pimes i autònoms Ajudes destacades d'interès empresarial

Ajudes destacades d'interès empresarial

Recull de les principals ajudes i subvencions presentades per les diferents administracions a les que es pot acollir el principal teixit productiu de la ciutat.

Títol/Normativa: Programa CE Implementa: projectes pilot singulars de comunitats energètiques

Termini de sol·licitud: 13/02/2023

Tipus: Incentius

Beneficiaris: Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Més informació

Títol/Normativa: Premis EmprendedorXXI

Termini de sol·licitud: 05/12/2022

Tipus: Premis

Beneficiaris: Empreses base tecnològica i digital, amb un alt potencial de creixement i models de negoci escalables i innovadors, entenent-se la innovació en un sentit ampli (producte, processos, model de negoci, etc.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: La Caixa

Més informació  

Títol/Normativa: Emprendedoras Digitales

Termini de sol·licitud: Sense data límit

Tipus: Finançament

Beneficiaris: Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Mincotur

Més informació

Títol/Normativa: Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes d'innovació

Termini de sol·licitud: 14/12/2022

Tipus: Subvenció

Beneficiaris: Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers . Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: Programa "Generación Digital: Agentes del Cambio"

Termini de sol·licitud: 15/12/2022

Tipus: Subvencions

Beneficiaris: Entitats de formació

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació

Títol/Normativa: Ajut destinat a la promoció, el foment i la comercialització del producte de proximitat

Termini de sol·licitud: 15/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: a. Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre. b. Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

Termini de sol·licitud: 30/12/2022

Tipus: Crèdit a la inversió

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics dels que regula el capítol III del títol I del Llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments turístics (secció II), càmpings (subsecció I de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal, amb els condicionants que estableix la base 5 de l’annex 1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril. 4.2 També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior, d’acord amb la base 5 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

Sector d’activitat econòmica: Turisme

Ens convocant: Departament d'Empresa i Coneixement

Més informació

Títol/Normativa: Activa Startups

Termini de sol·licitud: 31/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Pimes o startups amb personalitat jurídica pròpia i que estiguin legalment constituïdes. Hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació 

Segells de reconeixement d'administració oberta